Negen nieuwe tbs'ers in Zuidlaren: wat gaat er veranderen?

Vanavond is de tweede informatiebijeenkomst over het Beschermd Wonen van Forint in Zuidlaren. Per april gaan negen tbs'ers op het Dennenoord-terrein wonen. Op de eerste bijeenkomst, afgelopen dinsdagavond, kwamen zo'n tweehonderd mensen af.

Waar wat gaat er eigenlijk veranderen aan de huidige situatie op Dennenoord? En waarom komen deze tbs'ers in Zuidlaren wonen?

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste verandering is dat er een nieuwe tussenvoorziening voor tbs'ers in Zuidlaren wordt gecreëerd. De patiënten uit een tbs-kliniek komen door deze tussenvoorziening weer dichterbij de samenleving, waardoor de overgang van een tbs-kliniek naar een normale beschermde woonvorm beter te behappen is.

Aan zo'n tussenvoorziening had het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoefte, vertelt manager Sander van der Kroft. "Wij houden de controle. Er is nog steeds een moment dat wij kunnen ingrijpen", legt Van der Kroft uit. "Als er tekenen zijn dat het niet goed gaat, dan halen we de patiënt altijd terug."

Ook nu al wonen er 15 tbs'ers op het Dennenoord-terrein op de Forensische Psychiatrische Afdeling, ook wel de FPA genoemd. In de hoogtijdagen woonden er volgens Harry Beintema, directeur behandelzaken van Forint, nog veel meer patiënten op het Dennenoord-terrein. Namelijk zo'n 1.200 cliënten, waarvan ook patiënten met een tbr-classificatie, het vroegere tbs, merkt de directeur op. "Ik denk dat er nu maximaal zo'n 500 cliënten op het terrein wonen. De politieke vraag of dat te veel is, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is niet aan ons. Wij houden ons aan de grenzen van het bestemmingsplan."

Met wat voor classificatie komen mensen wonen in Zuidlaren?

Er wordt niets verteld over de delicten die de cliënten, die per april in Zuidlaren geplaatst worden, hebben gepleegd. In ieder geval maak Harry Beintema duidelijk dat er geen cliënten worden uitgesloten. Het zijn uiteenlopende ziektebeelden en dat betekent dat er bijvoorbeeld mensen kunnen komen die psychotisch kwetsbaar zijn of verslaafden.

Ook de delicten die de cliënten hebben gepleegd verschillen. De cliënten kunnen een diefstal hebben gepleegd waarbij geweld is gebruikt, maar er kunnen ook zedendelinquenten tussen zitten. De Forint-directeur is stellig: "We plaatsen alleen cliënten als het verantwoord en veilig is."

Waar komen de tbs'ers te wonen?

De negen tbs'ers zullen geplaatst worden in het Witte Huis op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren. Zij komen zowel van de Van Mesdag Kliniek in Groningen, als van de Forensische Psychiatrische Afdeling die nu ook al op het Dennenoord-terrein zit.

Er is nog een discussie over een ander pand op het Dennenoord-terrein waar eventueel rond de veertig mensen worden geplaatst, vertelt Beintema. "Daarover hebben we absoluut nog geen besluit genomen. We zijn aan het onderzoeken of het uit kan. Zo ja, welke doelgroepen kunnen daar dan wonen? Die vragen zijn nog niet beantwoord. Ik heb de bewoners eerder uitgelegd dat als het daar over zou gaan, dat we dan opnieuw in deze zaal staan en dan zullen uitleggen wat er gaat gebeuren. Maar zo ver zijn we nog niet."

Waarom Zuidlaren?

De keuze is op Zuidlaren gevallen omdat de infrastructuur er al was. Er staat een Forensische Psychiatrische Afdeling op het terrein en ook is de deskundigheid volgens de bestuurders van Forint aanwezig, waardoor er samengewerkt kan worden. Ook het pand stond er al: "het Witte Huis heeft al eerder als een plek voor Beschermd Wonen gefungeerd", vertelt Van der Kroft. Na een renovatie is dit pand klaar voor de opvang van nieuwe patiënten.

Hoeveel toezicht komt er?

De mensen die hier komen, krijgen ook op de locatie waar zij nu wonen al (on)begeleid verlof. In Zuidlaren zal dat hetzelfde zijn en zullen de cliënten naar de dagbesteding gaan, maar ook boodschappen in de supermarkt doen. Dat er plekken als kinderdagverblijven en sportverenigingen in de buurt zijn, weegt mee in het besluit van Forint of een patiënt wel of niet in het Witte Huis geplaatst wordt, verzekert Van der Kroft.

Doordat Forint de personen die worden geplaatst al zo'n zes tot acht jaar kent, weet Forint precies wat het risicoprofiel van de patiënten is en weten ze wat voor omstandigheden gevaarlijk voor de patiënt zijn. Daarnaast is er onder andere 24 uur per dag begeleiding aanwezig en wordt er voldoende gekwalificeerd personeel ingezet om de veiligheid te waarborgen. De controle blijft volgens Forint bij de organisatie. Vanaf april zou het volgens de zorgorganisatie dan ook niet onveiliger zijn dan dat het nu is.

Toch bleef de veiligheid van de bewoners tijdens de eerste informatie-avond een terugkerend punt. Daarom vroegen de bewoners afgelopen dinsdagavond of er een meldpunt kon komen, voor het geval dat er iets gebeurt. De burgemeester heeft dat toegezegd.

In totaal zijn er vier bijeenkomsten gepland, omdat er zo veel inwoners vragen hadden. Afgelopen dinsdagavond was de eerste bijeenkomst. Vanavond de tweede. Maandagavond 10 februari en donderdagavond dertien februari staan de drie sprekers van Forint en de Van Mesdagkliniek weer paraat om vragen van de inwoners te beantwoorden. De inwoners worden bijgepraat door Harry Beintema (directeur Behandelzaken van Forint), Sander van der Kroft (manager Algemene Zaken Forint) en Albert Jan Pol (Algemeen Manager van de Van Mesdag Kliniek in Groningen).