Wiebes verandert niets aan schaderegeling gaswinning niet-Groningers

Minister Wiebes wil de schaderegeling niet aanpassen (Rechten: ANP)
Minister Wiebes wil de schaderegeling niet aanpassen
Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat, gaat de schaderegeling van de gaswinning voor mensen buiten Groningen niet aanpassen. Dat zei hij vandaag in de Tweede Kamer.
Er is volgens RTV Oost veel kritiek over die schaderegeling van de minister. Die regeling is nodig voor de bepaling, beoordeling en afhandeling van schade die is ontstaan door mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning. Deze nieuwe regeling moet gaan gelden in het hele land en is vooral van belang voor omwonenden van zogenaamde kleine gasvelden.
In de praktijk betekent dit dat iedereen die niet woont bovenop het grote Groninger veld, van deze nieuwe regeling afhankelijk zal zijn. De meeste 'kleine' velden liggen in de vier noordelijke provincies en in Utrecht en Brabant.

Onafhankelijke commissie

De minister wil een onafhankelijke mijnbouwcommissie die beoordeelt en bepaalt of een schade ook daadwerkelijk is veroorzaakt door trilling, bodemdaling of een aardbeving als gevolg van activiteiten in de diepe ondergrond.
Grote kritiek van de Tweede Kamer, maar ook vanuit de noordelijke provincies, is dat gedupeerden nog steeds tegenover de gasbedrijven aan tafel zitten. Daarnaast moeten zij zelf bewijzen waarom de schade door mijnbouw is ontstaan.
In het schadeprotocol voor Groningen is de bewijslast juist omgedraaid en moet de NAM kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Dat vinden de tegenstanders van dit plan van Wiebes niet eerlijk.
Maar Wiebes ziet er geen gevaar in. "Het wordt een publiek loket waarbij alle partijen zich zullen houden aan de gemaakte afspraken."

Verbolgen

Eerder in het Kameroverleg ging het om de enorme hoeveelheid fouten bij de afhandeling van schades in Groningen, waaruit lering werd en nog steeds wordt getrokken. In deze discussie uitte de minister zijn teleurstelling en verbolgenheid, als het gaat om de manier waarop de winmaatschappijen, zoals de NAM, met deze kwestie om zijn gegaan. Wiebes gaf aan dat mede vanwege die teleurstelling de NAM bij de afhandeling van schades in Groningen inmiddels helemaal buitenspel is gezet.

'Houden aan de afspraak'

Bij de schaderegeling voor omwonenden van kleine velden wil de minister echter niet zover gaan om de mijnbouwbedrijven buitenspel te zetten. "Via het publieke loket kunnen we erop toezien dat partijen zich houden aan de afspraak", zo meent minister Wiebes. "Jarenlang is gezegd dat het bij schadeafhandeling ging om een privaatrechterlijk geheel maar dat is niet langer houdbaar. Dat is nu opgelost in het Groninger veld en dat gaat ook hier bij de kleine velden (red.) - gebeuren."
De Kamerleden houden zich na deze opmerking stil. Maar van de gezichten is af te lezen: 'eerst zien en dan geloven'. De Kamerleden zijn overigens nog niet klaar, nog lang niet alle vragen zijn beantwoord. Daarom komt er binnenkort een vervolg op dit algemeen overleg met minister Wiebes. Een datum moet daarvoor nog worden gepland.

Lees ook:

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.