Progressief Westerveld: Gemeente kiest onterecht kant van bollentelers

Het is een dossier waar politici, bestuurders en actiegroepen in de gemeente Westerveld hoofdpijn van krijgen: het leliedossier. Dit keer is er in Westerveld ophef ontstaan over een brief van het college, die eigenlijk niet mocht worden geopenbaard. Progressief Westerveld kan namelijk niet leven met de inhoud van de brief.
In stukken van het college van B&W aan de zogenaamde agendacommissie verscheen een brief over de voortgang van de gesprekken tussen de gemeente, de landbouwsector en omwonenden. Deze brief, die volgens een woordvoerder per ongeluk tussen de stukken zat, ging over het opstellen van een convenant over lelieteelt. Ter informatie, omdat het geen officieel stuk is. Er moet een handtekening onder staan voordat die als discussiepunt in de gemeenteraad kan worden gebracht.
De agendacommissie, een commissie van raadsleden, besluit uiteindelijk of de voorstellen van het college voldoende onderbouwd zijn en voor discussie naar de gemeenteraad kunnen.
Het college kiest de kant van de telers
Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen
Voor de fractie van Progressief Westerveld genoeg reden om ermee naar buiten te treden. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen: "Dit onzalige voorstel zal onze Westerveldse samenleving verder verscheuren dan nu al het geval is en bijdragen aan verharding en langdurige polarisatie". Het college, zo staat in de niet openbaar gemaakte brief, zou alleen met telers, de bollensector en een groep inwoners afspraken willen maken. Die afspraken worden in een convenant vastgelegd.
De gemeente wil alleen om tafel met groepen die constructief aan een discussie over de lelieteelt willen bijdragen én die samen afspraken willen maken. Dat zouden actiegroepen, zoals Meten=Weten, Bollenboos en Milieudefensie, niet van plan zijn. "In plaats van de rol van objectieve bemiddelaar en wegbereider van een gezamenlijk gedragen landbouwbeleid in te vullen, kiest het college de kant van de telers."

Geen ongewenst gedrag, anders grijpt de burgemeester in

Volgens Van de Kasteelen van Progressief Westerveld moeten zowel het voorstel, als de brief, meteen van tafel. Actiegroepen en omwonenden moeten meepraten. "Het college heeft ervoor gekozen om met heel veel landbouwpartijen en met een niet nader gespecificeerde groep niet georganiseerde bewoners het gesprek aan te gaan. Al die bewoners en organisaties die zich zorgen maken over de bollenteelt, maar zich de afgelopen jaren, op verzoek van het college, ingespannen hebben om met elkaar in gesprek te blijven, zijn met dit voorstel in de kou gezet. Ze worden wel gewaarschuwd in het convenant. Als ze ongewenst gedrag vertonen, zal de burgemeester ingrijpen"
Wat er precies in het voorstel staat, is niet openbaar gemaakt. De gemeente Westerveld wil verder niet reageren op de commotie. Volgens Progressief Westerveld gaat het om een afgezwakt convenant dat er moet komen ten opzichte van de versie die in 2015 is afgesproken. Destijds hebben telers op aandringen van Progressief Westerveld en DSSW/SW met elkaar afspraken gemaakt over de lelieteelt. "Zo ontbreken in de nieuwe versie bijvoorbeeld afspraken over de bescherming van waterwingebieden en Natura 2000 gebieden. Er wordt een spuitvrije zone voorgesteld rondom woningen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, scholen en recreatieterreinen van 20 meter vanaf de gevel. Die zone eindigt zodoende meestal in de eigen tuin, onder de luifel of op het schoolplein."

Discussie op 25 februari

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld heeft overigens alle partijen aangeschreven en gevraagd niet met de inhoud van de brief naar buiten te treden, omdat die nog niet officieel is ondertekend. Op 25 februari wordt in de gemeenteraad op initiatief van de PvdA en VVD gesproken over gewasbeschermingsmiddelen. Vraag is hoe er verder in de gemeente moet worden gesproken. Ongetwijfeld komt het convenant dan ook aan bod. Tot die tijd willen politieke partijen er weinig over kwijt. "We wachten wel af tot er iets komt", zegt fractievoorzitter Gerjo Ballast van het CDA. "We hebben nog niets officieels gezien." Fractievoorzitter Renate Masselink van de VVD sluit zich daarbij aan. "Ik ken het voorstel echt niet en kan er daarom niets over zeggen."

Lees ook:

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.