Altijd Zorg voorlopig verlost van dwangsommen Inspectie en gemeente

Stichting Altijd Zorg heeft met succes de dwangsommen aangevochten van de gemeente Aa en Hunze en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Illegale bewoning van 't Ruige Veld is onvoldoende aangetoond door de gemeente Aa en Hunze. Daarnaast is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet bevoegd om in te grijpen in de zorgverlening.

De rechter vindt wel dat de zorg op 't Ruige Veld niet op orde is. Daar moeten hoge eisen aan gesteld worden, zo vindt de rechter. Dat geldt ook voor de administratie en de organisatie van de zorgverlening. De rechter oordeelt dat hij 'er niet van overtuigd is dat Stichting Altijd Zorg daar wel voldoende van doordrongen is'.

Adempauze

In elk geval krijgt Altijd Zorg weer een tijdje adempauze, als het gaat om de dwangsom van de gemeente Aa en Hunze. Die was begin januari opgelegd wegens illegale bewoning van het terrein aan de Asserstraat. Bij Altijd Zorg wonen zestien cliënten die zorg krijgen vanaf april vorig jaar. Maar de gemeente zegt dat dit in strijd is met het bestemmingsplan.

De rechter vindt dat planologisch niet vaststaat dat er geen zorgpersoneel mag wonen op het terrein in Rolde. Ook heeft de eigenaar van het vroegere zorgterrein, volgens de rechter, nog een vergunning voor het tijdelijk laten bewonen van de panden die in gebruik zijn bij Altijd Zorg. "De dwangsom geeft verder onvoldoende aan welke regel precies is overtreden, en op welke wijze aan de overtreding een eind kon worden gemaakt", stelt de rechter.

In een verdere bezwarenprocedure moet volgens de rechter de vraag worden beantwoord 'of cliënten er mogen wonen, en in combinatie met welke soort zorg dat gebeurt'. De dwangsom is daarom geschorst. Eerst moet hierover een uitspraak komen.

Inspectie niet bevoegd

Altijd Zorg had begin januari ook de zorg moeten overdragen aan een andere instelling, omdat die niet deugt. Dat was de eis die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in december stelde. De zorgverlening aan de zestien cliënten op 't Ruige Veld rammelt volgens de Inspectie aan alle kanten, en daarom moest er zo snel mogelijk een andere andere zorginstantie aan de slag. Dat had in januari al gemoeten. Alleen kon Altijd Zorg daar, zo voerde de Stichting zelf aan, met geen mogelijkheid aan voldoen. Zo wil Humanitas DMH de zorg wel overnemen, alleen was de tijd veel te krap. Ook is er nog geen financiering voor de zorgcliënten.

De rechter geeft de stichting daarin gelijk. Maar op de eerste plaats is de minister volgens de rechter niet bevoegd, dus ook de Inspectie niet, om te oordelen over zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar gaat de gemeente over. Verder zijn cliënten en hun gemachtigden ook niet gehoord. Daardoor zou de minister er ook geen zicht op hebben welke zorg er feitelijk aan de mensen wordt verleend.

Tijd te krap

Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat de termijn, waarbinnen Altijd Zorg alles moest overdragen aan een andere zorgorganisatie, 'te kort was aangezien deze periode precies in de kerstvakantie viel'. Daar komt volgens de rechter bij dat het lastig is een organisatie te vinden, die zomaar de zorg van de Stichting Altijd Zorg kan overnemen. Want tot nu toe is de zorg niet gefinancierd.

Verder snapt de rechter ook niet waarom alles binnen zo'n korte termijn moet gebeuren. Want dat de cliëntveiligheid in het geding is, dat heeft de Inspectie niet duidelijk kunnen maken.

Met de beide uitspraken is Altijd Zorg nog niet uit de zorgen. De dwangsommen zijn voorlopig van tafel, maar tegen de illegale bewoning en de noodgedwongen overdracht van zorg lopen nog bezwarenprocedures die meer tijd vragen.

De stichting Altijd Zorg, die sinds april op 't Ruige Veld in Rolde zit, ligt sinds november in de clinch met de gemeente Aa en Hunze en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De gemeente wilde de zorginstelling op 't Ruige Veld direct sluiten, omdat het er onveilig was. De zorg was zo slecht, dat de cliënten gevaar liepen. Ook waren er klachten uit de omgeving over overlast van de bewoners op het zorgterrein. Maar de gemeente werd toen door de rechter teruggefloten.

Ook de Inspectie wilde ingrijpen, maar bleek niet bevoegd. Nu proberen zowel de gemeente als de Inspectie met dwangsommen een einde te maken aan de 'zorgelijke situatie'. Maar de rechter fluit beide opnieuw terug.

Altijd Zorg is ondertussen bezig om de zorg aan een andere instelling over te dragen, maar dat wordt bemoeilijkt doordat er nog maar voor vier cliënten een zorgindicatie is. Voor de andere twaalf loopt nog een aanvraag, en daardoor is er ook geen financiering van de zorg. Zorginstelling Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) staat klaar om de zorg over te nemen, maar wil eerst dat er financiering is.

Lees ook: