Welke Drentse projecten komen mogelijk in de knel door stikstof?

Drenthe heeft 850 projecten die mogelijk in de knel komen door de stikstofproblematiek. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie onder gemeenten, waterschappen en eigen projecten. De gegevens zijn een update van eerdere gegevens.

Een project of een activiteit kan zowel tijdens de aanleg als tijdens het gebruik te veel stikstof uitstoten voor een nabij gelegen Natura 2000-gebied. In de aanlegfase kan het bijvoorbeeld gaan over het gebruik van machines. In de gebruiksfase kan het gaan om het verkeer dat op een weg rijdt of het vee dat in een stal staat.

RTV Drenthe vroeg via een WOB-verzoek om een totale lijst van alle activiteiten en projecten binnen Drenthe die onderzocht moeten worden op de uitstoot van stikstof. De lijst is door de provincie bijgewerkt tot eind november 2019.

Grote daling in Emmen

Na een inventarisatie in augustus 2019 stonden er 1100 projecten op de Drentse lijst. Drie maanden later is deze lijst teruggebracht naar 756 projecten die door de stikstofproblematiek geraakt kunnen worden.

In Emmen was de daling van het aantal projecten zeer groot: van 549 naar 100. Uit de documenten blijkt niet waar deze daling vandaan komt. Mogelijk zijn er veel landbouwactiviteiten afgevallen, omdat ze toch niet het Natura 2000-gebied Bargerveen raken.

Een ambtenaar van de gemeente Emmen waarschuwt de provincie dat 'de inventarisaties over elkaar heen buitelen en dat dat de betrouwbaarheid van het beeld niet ten goede komt'. In Hoogeveen steeg juist het aantal projecten dat in de knel kan komen door de stikstofproblematiek van 97 naar 184.

Wat staat er op de gemeentelijke lijstjes?

Op de gemeentelijke lijsten staan vooral veel projecten die met woningbouw en wegenonderhoud te maken hebben. Ook de aanleg of vervanging van riool of kabels in de grond komt veel voor.

Op het Emmer lijstje prijken veel industriële activiteiten: 65, op het Hoogeveense lijstje bijna niks. Coevorden komt zelfs op 0 uit. Voor zowel Coevorden als Hoogeveen roept dat vragen op, aangezien ze in deze twee gemeenten ook wel industrie hebben.

De verklaring zit er misschien in dat er in deze gemeenten weinig nieuwbouwprojecten zijn en dat de huidige industrie weinig stikstof uitstoot. Op de provinciale lijst staan vooral alleen infrastructurele projecten (40) en landbouwactiviteiten of verplaatsingen van boerenbedrijven (46).

Woningbouw

Assen heeft de bouw van de wijk Kloosterakker, die tussen de Norgervaart en Kloosterveen moet komen, op de lijst staan: 2500 woningen. Hoogeveen heeft 154 nieuwbouwwoningen op de lijst staan, Emmen 137. De Wolden 102. Coevorden slechts 6. In de gemeente Tynaarlo zijn zorgen over de verdere woningbouw in de wijk Ter Borch, die kan niet in één keer gerealiseerd worden. Hetzelfde geldt misschien voor de wijk Daalkampen in Borger, daar gaat het om 49 woningen.

Wegen, spoorlijnen en vliegen

Voor de provincie waren een aantal vragen van belang. Komt de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Holsloot in de knel? Wat zijn de gevolgen voor de bouw van knooppunt Emmen-west? Hoe zit het met de ombouw van de aansluiting N34 op de N381? En komt de zandwinning bij de Huttenheugte in de problemen?

De provincie zat met deze vragen, omdat deze projecten al zijn aanbesteed en (deels) gestart zijn. Het verlossende antwoord over deze projecten met een 'hoge urgentie' is er er inmiddels: bij alle lopende N34-projecten blijft de uitstoot onder de drempelwaarde en voor de zandwinning bij de Huttenheugte is het probleem opgelost.

Onzekerheid voor provinciale projecten

Toch is deze zekerheid er niet voor alle projecten van de provincie. Want op de lange lijst van mogelijke knelpunten staan bijvoorbeeld ook nog:

- De aanpassingen van de N34 bij Emmen-Noord en Klijndijk

- De ongelijkvloerse kruisingen van de N391 en aanpassingen aan de N391 bij Emmen

- De toekomstige gedeeltelijke verdubbelingen van de N34 ergens tussen Klijndijk en Zuidlaren

- De ombouw van N33/N34 knooppunt Gieten

- Het veiliger maken van de N375 tussen Pesse en Meppel

- Het oplossen van de verkeersproblemen bij de watertoren in Meppel

Al deze projecten en ook het reguliere onderhoud aan wegen en fietspaden moeten nog wel onderzocht worden op de stikstofuitstoot.

Spoorprojecten

Ook op het spoor zijn er nog veel projecten die in de knel kunnen komen door het stikstof. Bijvoorbeeld de toekomstige treinverbinding Emmen - Rheine. Ook de aanpak van onbewaakte overwegen in onze provincie staan op de lange lijst met projecten. Voor aanleg van het dubbelspoor bij Emmen-zuid en de uitbreiding van het emplacement bij station Emmen staat het stikstof-sein volgens ProRail wel op groen zo laat de provincie weten.

Ook het nog komende Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde staat op de lijst. Maar volgens interim-directeur Bart Schmeink heeft de luchthaven binnen de bestaande Natuurbeschermingsvergunning nog genoeg ruimte om te groeien.

Defensie, gaswinning en landelijke projecten

Op het lijstje van Defensie prijken zoals al eerder bekend alle oefenterreinen waaronder de Haar in Assen en bij de Johannes Postkazerne in Havelte. Verder zijn ook de oefenvlieggebieden (10) en het munitiecentrum in Veenhuizen in beeld.

Uit gegevens van het Rijk blijkt dat ook 18 gasboringen en andere kleine mijnbouwactiviteiten op het land onder de loep liggen. Het is onduidelijk of het hier ook om Drentse mijnbouwactiviteiten gaat. Ook de verbouw van een rijkskantoorgebouw in Assen prijkt op de landelijke lijst. De mogelijke gevolgen voor de ombouw van gevangenissen in Veenhuizen wisten we al.

De waterschappen hebben de minste projecten die door de stikstofproblematiek geraakt worden: Hunze en Aa's heeft er 10, Drents Overijsselse Delta 5, Vechtstromen 3 en Noorderzijlvest 0. Hierbij kun je denken aan maatregelen tegen hoog water.

'Het is een niet-actuele vingeroefening'

De provincie waarschuwt dat het heel goed kan zijn dat veel projecten of activiteiten bij een nieuwe inventarisatie niet meer op de lijst zouden komen. Bovendien is het heel goed mogelijk dat gemeenten de lijst verschillend hebben ingevuld. Ook de infralijst van de provincie zelf is uit de zomer van 2019.

"Er is geen levend document waar nu projecten af vallen of bij komen", waarschuwt woordvoerder Kim de Vries. "De komende tijd moet bij de gebiedsgerichte aanpak echt blijken welke lokale activiteiten nu echt invloed hebben op de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000 gebieden en of maatregelen wel of niet nodig zijn."

De Raad van State zette in mei een streep door het stikstofbeleid van Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) schreef voor dat een project stikstof mag uitstoten mits de belofte werd gedaan de uitstoot in de toekomst te compenseren. De Raad oordeelde dat dit in strijd was met Europese richtlijnen.

Deel dit artikel: