Tachtig huizen en woontoren op Acmesa-terrein in Assen

Er komt eindelijk woningbouw op het vroegere Acmesa-terrein. Het gaat om zo'n tachtig woningen, inclusief een woontoren. De toren komt op de hoek van het terrein te staan en wordt maximaal 40 meter hoog.

De woontoren kan zich dan meten met de vroegere kantoorkolos de Abel Tasmantoren, die er schuin ertegenover staat. Die telt twaalf verdiepingen, waarvan de afgelopen jaren er negen zijn omgebouwd tot woonetages.

Het woningbouwplan op het Acmesa-terrein is ontwikkeld door Bemog Projectontwikkeling uit Zwolle en Attika Architecten, in samenwerking met de gemeente. Het gaat om een nieuw schetsplan. Een eerder plan uit 2014 met woningen en veel kantoorruimte kwam niet van de grond door de bouwcrisis. Het vroegere fabrieksterrein, dat al jaren braak ligt, ligt schuin tegenover het stationsgebied.

Stadswoningen en appartementen

Het nieuwe schetsplan gaat uit van zo'n 80 woningen in het gebied tussen de Overcingellaan, Rolderstraat, Oranjestraat en Julianastraat, en dat is inclusief de appartementen in de woontoren. Het gaat om stadswoningen langs de Overcingellaan en in het binnengebied rond de Prins Hendrikstraat. Aan de kant van de Rolderstraat komen appartementen. De woontoren is gepland op de kop van de kruising Rolderstraat-Overcingellaan. Er is in het plan ook ruimte voor veel groen, een waterberging en een nieuwe, groene plek voor de huidige speeltuin.

Start bouw in 2021

Op het al jaren braakliggende terrein stond vanaf 1908 de melkfabriek Acmesa, de Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek. In 2005 sloot de fabriek en twee jaar later volgde sloop. Arcadis is eigenaar van het Acmesa-terrein, maar Bemog doet de herontwikkeling.

Op woensdag 26 februari is er een inloopavond voor omwonenden van de Oranjebuurt. Dan wordt het eerste ontwerp gepresenteerd. Afhankelijk van allerlei procedures is de verwachting dat de bouw van de woningen in 2021 start.

Meer over dit onderwerp:
Assen Acmesaterrein Bemog
Deel dit artikel: