'Overlast door verwarde personen in Emmen afgelopen vijf jaar verdubbeld'

Het aantal meldingen dat de politie in de gemeente Emmen kreeg over verwarde personen die overlast veroorzaken, is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de politiecijfers.

De politie kreeg in 2015 nog 392 meldingen van 'overlast door een verward/overspannen persoon'. Vorig jaar waren dit 885 meldingen. "We hebben het niet alleen over de GGZ in deze cijfers, maar ook over mensen die ambulante zorg in de wijk krijgen", zegt Anko Lange, teamchef Zuidoost-Drenthe. Lange noemt de psycholance, die sinds 1 maart verwarde personen in acute crisissituaties naar de spoedpoli bij het GGZ in Assen brengt, een 'mooie ontwikkeling'.

'Dilemma'

Mensen die verward gedrag vertonen mogen niet meer in een politiecel terecht komen als ze niks strafbaars gedaan hebben. Dat is bepaald in de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die sinds 1 januari van kracht is. "Wij proberen daar al langere tijd op in te zetten. Maar plat gezegd: soms is iemand niet gek genoeg om opgenomen te worden of is er geen plek. Dat is een dilemma. Een dergelijke zorgtaak hoort niet bij de politie thuis. Wij zijn er voor de strafbare feiten."

De politie is namelijk urenlang zoet met een dergelijke melding en de afhandeling daarvan, terwijl de politiecapaciteit onder druk staat. "Soms vier uur lang, maar soms ook twaalf uur. Dan gaat het over een dienst van een agent heen."

In de nieuwe wet is het uitgangspunt dat 'dergelijke personen behoefte hebben professionele hulp in een professionele ruimte'. De meldingen komen alsnog binnen bij de politie, die vervolgens contact opneemt met de zorg(instelling). Mocht de situatie gevaarlijk zijn, dan blijft de politie achtervang voor de bescherming van zorgpersoneel. "Wij zijn er natuurlijk voor het doorgeleiden, maar wij hebben geen effect op de oplossing."

Sneller ingrijpen bij overlast

Daarnaast spreekt Lange de wens uit om sneller in te grijpen bij overlast in de wijk. Een voorbeeld daarvan is overlast rondom een drugspand. "We werken in bepaalde gebieden. Als er bijvoorbeeld een melding komt over een drugspand, gaan we sneller ingrijpen. Niet meer bij elkaar komen in allerlei overlegvormen. Wel met de nodige verantwoording natuurlijk, dat is logisch. Maar ik leg de bevoegdheid laag in de organisatie neer. We blijven wel prioriteiten stellen natuurlijk, maar waar het kan gaan we sneller ingrijpen."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Emmen politie overlast verwarde personen
Deel dit artikel: