Staat komt met schaderegeling nabestaanden Srebrenica

De overheid gaat een schadevergoedingsregeling opstellen voor de nabestaanden van de 350 vluchtelingen die na de val van de enclave Srebrenica vermoord zijn door Bosnisch-Servische strijdkrachten.

In 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van een groep van ongeveer 350 mannelijke vluchtelingen die zich op 13 juli 1995 op de compound bevonden.

De enclave werd indertijd beveiligd door Dutchbat. De militairen van Dutchbat waren onder meer gelegerd op de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. De enclave werd zwaar bedreigd door de Bosnische Serviërs, waarna Dutchbat genoodzaakt was zich over te geven en te vertrekken. De 350 vluchtelingen zijn vervolgens, buiten het zicht van Dutchbat, vermoord door de Bosnisch-Servische strijdkrachten.

Onafhankelijke commissie

De ministerraad heeft nu een besluit genomen over de kaders van een schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van deze groep mannen. Een onafhankelijke commissie zal worden ingesteld om de regeling uit te voeren en de aanvragen te beoordelen. De details van de regeling en de Commissie worden de komende weken verder uitgewerkt en zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Het is volgens het kabinet goed om voor ogen te houden wie de schuldigen zijn aan de genocide van Srebrenica: dat zijn de toenmalige Bosnisch-Servische strijdkrachten. Het kabinet wil benadrukken dat de militairen van Dutchbat zich in bijzonder moeilijke omstandigheden bevonden. Tijdens de uitzending naar Bosnië heeft Dutchbat twee dodelijke slachtoffers te betreuren gehad.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Srebrenica Dutchbat Schadevergoeding Potocari
Deel dit artikel: