Geen geld voor Drentse vakantieparken

Er komt geen geld van het kabinet voor een Regiodeal vrijetijdseconomie. Drenthe wilde 5 miljoen euro om vakantieparken te verbeteren en slechte te sluiten. Maar dat gaat niet door want het kabinet ziet om onbekende redenen niets in de plannen.

De Veluwe krijgt overigens wel geld om soortgelijke problematiek op te lossen: 12,5 miljoen euro.

De reden van het afwijzen van de deal is dus nog onduidelijk. Binnenkort moet hier via een mail meer duidelijkheid over komen. De minister wil met de provincie in gesprek over het afketsen van de deal. De provincie en Drentse gemeenten reageren teleurgesteld. Als het Rijk 5 miljoen euro ter beschikking zou stellen, zouden de provincie en de gemeenten het bedrag verdubbelen.

Parken met en zonder toekomst helpen

De provincie en zeven Drentse gemeenten hadden samen het voorstel bij het kabinet ingediend. Met het geld zouden vakantieparken die verouderd zijn maar met investeringen wel een toekomst hebben, geholpen kunnen worden. Vakantieparken waar geen recreatieve toekomst in zit zouden met het geld een andere bestemming kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om parken waar mensen permanent wonen en waar sprake is van sociale problematiek.

Onlangs kwam Camping Anloo in het nieuws. De camping, die al jaren illegaal wordt bewoond, ging failliet en netbeheerder Enexis sloot de stroom af. Daarna begon het zoveelste hoofdstuk van een soap tussen de gemeente Aa & Hunze en de bewoners. De gemeente wil dat de bewoners een andere woonplek zoeken, maar de bewoners willen blijven en zoeken naar mogelijkheden. Ook voor andere, zwaar verouderde, recreatieparken is al een stap gemaakt om permanente bewoning toe te staan en de recreatiefunctie definitief op te heffen, zoals in de gemeente Hoogeveen met diverse parken gebeurt.

Hoe nu verder met Actieprogramma Vitale Vakantieparken?

Het voorwerk voor de Regiodeal was al ruimschoots verricht. De provincie Drenthe heeft samen met de recreatiesector en gemeenten al uitgebreid onderzoek gedaan naar welke vakantieparken nog wel levensvatbaar zijn en welk niet. Parkeigenaren konden met een financieel steuntje van de provincie aan de slag. De provincie had al 6 miljoen euro daarvoor beschikbaar gesteld. Met het geld van een Regiodeal had het allemaal veel grondiger kunnen worden aangepakt. Wat het afwijzen van de deal door het kabinet voor gevolgen heeft voor het Actieprogramma Vitale Vakantieparken van de provincie is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er nu 6 in plaats van 16 miljoen euro beschikbaar is.

Gedeputeerde Henk Brink kan wegens vakantie niet uitgebreid reageren maar laat wel weten erg teleurgesteld te zijn. Dat is ook wethouder Bas Luinge van Aa & Hunze: "Ik had deze tegenslag niet verwacht. We hadden geen signalen dat dit zou worden afgewezen. Onze aanvraag zat goed in elkaar. Natuurlijk gaan we het gesprek met de minister aan." Luinge vraagt zich oprecht af hoe de provincie en de gemeenten het nu wel gaan aanpakken.

Veluwe wel

De Veluwe krijgt overigens wel geld om soortgelijke problematiek op te lossen: 12,5 miljoen euro. Mogelijk dat daar ook nog andere zaken, zoals criminaliteit op verouderde vakantieparken, een belangrijke overwegingen zijn om daar wel geld voor uit te trekken. Ook de achteruitgang van de bio-diversiteit en bereikbaarheid van die regio, zo valt op te maken uit een brief van minister Carola Schouten namens het kabinet, zijn redenen.

Waar gaat de 180 miljoen euro van de nieuwe Regiodeals wel heen?

Onder andere dus naar de Veluwe. Het kabinet heeft uit 26 voorstellen voor nieuwe Regiodeals er 14 uitgekozen, waaronder ook twee in Groningen. Er gaat 15 miljoen euro naar het noordelijk deel van de stad Groningen. Bewoners van wijken in Groningen-Noord gaan samen met de gemeente, organisaties in de wijk en het Rijk de armoede aanpakken en de leefbaarheid en veiligheid vergroten. Door de hoge structurele werkloosheid, lage gezondheid en eenzijdige woningvoorraad ontstaan er tal van problemen die de wijk niet zelf kan oplossen.

Ook is er 15 miljoen euro voor een Regiodeal Oost-Groningen. Daar zijn volgens het kabinet unieke samenwerkingen ontstaan tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen die met deze Regiodeal een goede zet krijgen. Door werkloosheid aan te pakken en de woningen te verbeteren, doorbreekt de regio de neerwaartse spiraal, vindt het kabinet. Ook de regio Zwolle (22,5 miljoen euro) en Zuidoost Friesland (15 miljoen euro) kunnen rekenen op geld van het kabinet.

Drenthe sleepte eerder wel twee Regiodeals in de wacht. Eén voor het opkrikken van de (sociale) welvaart Zuid en Zuidoost Drenthe en één om werk te maken van natuurinclusieve landbouw.

Deel dit artikel: