Steun voor actievoerende boeren brokkelt af

De boeren die morgen gaan protesteren tegen het stikstofbeleid kunnen rekenen op de steun van een kleine meerderheid van de mensen in Noord-Nederland. 52,4 procent van de mensen in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel steunt de protestactie. Bijna een kwart (24,6%) van de bevraagde mensen geeft aan de boeren niet te steunen. De steun voor de acties neemt wel af door uitspraken van Farmers Defence Force.

14,1 procent van de mensen staat er neutraal in, en 8,8 procent heeft aangegeven geen mening te hebben over de kwestie. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder 1238 inwoners van de noordelijke provincies, in opdracht van de vier regionale omroepen, waaronder RTV Drenthe.

Minder steun door harde uitspraken

Opvallend is dat bijna een derde (32,2%) van de respondenten aangeeft minder steun te geven aan de boeren door harde uitspraken van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). De organisatie sprak eerder dreigend 'Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten'. In een eerder debat in de Provinciale Staten van Noord-Brabant werd de behandeling van boeren met de situatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog vergeleken.

Later heeft FDF excuses aangeboden aan de minister van Landbouw voor het harde taalgebruik.

Nog wel veel steun voor de boerenzaak

Waar het gaat om de steun voor de boerenprotesten in het algemeen, en niet die van morgen in het bijzonder, zijn de cijfers voor de boeren positiever. Ruim twee derde (62,7 procent) vindt het een goede zaak dat de boeren van zich laten horen met demonstraties. 14,5 procent vindt dit niet.

'De boeren hebben nu vaak genoeg gedemonstreerd, het moet nu maar eens afgelopen zijn.' Met deze stelling was in Drenthe ruim een kwart van de mensen het eens. 41,9 procent was het hier niet mee eens. Overigens geeft 18,1 procent van de bevraagde mensen aan de stikstofdiscussie langs zich heen te laten gaan.

De boeren kunnen rekenen op steun voor hun strijd tegen stikstofmaatregelen. Los van de acties vindt bijna 57 procent dat in andere sectoren strengere maatregelen genomen moeten worden om de agrarische sector te ontzien. Ongeveer een derde van de deelnemers vindt dat juist niet, de rest stemt neutraal.

Actie van morgen

Morgen gaan de boeren weer naar Den Haag om te protesteren. FDF heeft de achterban opgeroepen om niet met trekkers over de snelweg te gaan wijden, en niet te parkeren op het Malieveld, maar op het ernaast gelegen Koekamp. De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid wat betreft de stikstofuitstoot en PFAS-normen. Ook willen ze door de supermarkten beter betaald worden voor hun producten.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
boerenprotest actie boerenactie steun
Deel dit artikel: