Coöperatie Land Van Ons aast op grond Hooghalen

De nieuwe coöperatie Land van Ons koopt landbouwgrond op om dat vervolgens duurzaam te beheren. Aan het spoor bij Hooghalen ligt één van de eerste stukken grond in Nederland waar Land van Ons haar oog op heeft laten vallen.

"Ik denk dat we de afgelopen dertig jaar heel veel leven in ons land zijn kwijtgeraakt. Dat het langzaam dood aan het gaan is, daar maken wij ons zorgen over", vertelt Franke Remerie, oprichter van Land van Ons. "Ik heb mijn hele leven op het platteland gewoond. Ik heb daar heel veel kapot zien gaan en dat gaat me erg aan het hart."

Agrarische grond is de bron

De grond die opgekocht wordt, is oorspronkelijk landbouwgrond. Want volgens Remerie moet landbouwgrond in Nederland het verschil maken. "Dat is twee derde van ons land!"

"Ons agrarische landschap was vijftig jaar geleden het belangrijkste voor onze biodiversiteit. Het was onze buffer en eigenlijk nog veel belangrijker dan onze natuurgebieden. Dat zijn we kwijtgeraakt. Als je dat terug wil krijgen, dan moet je je ook richten op die landbouwgrond en niet op de natuurgebieden. Maar de natuurgebieden gaan daar wel profijt van krijgen."

Boeren onder druk

De boeren hebben volgens Remerie te veel onder druk gestaan de laatste tijd om de natuur de volle aandacht te geven. "Eigenlijk zie je dat de economie nu altijd de boventoon voert. Waar boeren gewoon problemen mee hebben is dat ze én geld moeten verdienen met hun grond én dat de maatschappij ook verwacht dat ze dat op een verantwoorde manier doen. Dat botst wel eens."

De coöperatie Land van Ons wordt geen natuurorganisatie. De grond blijft namelijk wel landbouwgrond en wordt geen officiële natuurgrond. Maar het gebruik van de landbouwgrond komt er wel heel anders uit te zien dan grootschalig agrarisch grondbeheer. De nadruk wordt door de coöperatie verplaatst naar landschappelijke verbetering en biodiversiteit. "Wij hoeven er als coöperatie geen rendement uit te halen. Dat betekent dat wij het onder aantrekkelijke condities in het beheer kunnen geven van onze boeren. Ze kunnen de grond goedkoper van ons huren."

Zoektocht naar locaties

De coöperatie moet het eerste land nog officieel aankopen. Daarbij is haar oog onder andere gevallen op een terrein aan de Zwiggelterweg bij Hooghalen. "Dit perceel is 8 hectare, dus dat is betaalbaar. Het ligt op een hele mooie plek, aansluitend op een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Dus in die zin biedt dat ook mogelijkheden."

Als alles goed gaat en de verkoop rond is, wordt straks eerst bodemkundig onderzoek gedaan en een langjarig beheerplan opgesteld. "Herstel van biodiversiteit is niet een kwestie van: dat hebben we volgend jaar even gerealiseerd. Daarna gaan we daar met beheerders over praten en dat zijn vaak boeren."