Gedeputeerde Staten: Gedeeltelijk verdubbelen N34 en niet terug naar 80 kilometer

Wat we eigenlijk al wisten is nu officieel: Het is niet de vraag wanneer, maar welke stukken van de N34 verdubbeld gaan worden. En de weg blijft een 100-kilometerweg. Eerst moet er een keuze worden gemaakt hoe de doorstroming van knooppunt Gieten moet worden aangepakt.

Dan is ook duidelijk hoeveel geld over blijft voor het aantal kilometers weg dat verdubbeld gaat worden. In 2028 moet het klaar zijn.

80 kilometer per uur is uit den boze

De provincie gaat niet kijken naar het alleen veiliger maken van de weg door een totaal inhaalverbod, een scheiding van rijbanen en een verlaging van de snelheid. Dat willen de tegenstanders van verdubbeling wel. Ze vrezen voor aantasting van kwetsbare natuur en het landschap. Verkeersgedeputeerde Cees Bijl: "We willen een veiligere N34 met meer doorstroming en verbetering van de reistijd van het openbaar vervoer. De N34 verbindt de grote economische kernen Emmen en Groningen met elkaar. Daarin past geen 80-kilometerweg."

"Bovendien hebben we van de N34 de afgelopen jaren een zogeheten stroomweg gemaakt. Zo'n weg is bedoeld om zoveel mogelijk doorgaand verkeer van de wegen uit het gebied van de N34 weg te halen", vervolgt Bijl. "Als we er weer een 80-kilometerweg van zouden maken, gaat er weer meer verkeer over de andere wegen." Dus ook een stikstofvriendelijke aanpak van de weg, zoals de Natuur- en Milieufederatie Drenthe wil, zit niet in het hoofd van Gedeputeerde Staten.

De provincie onderzoekt nu definitief vier opties voor het verdubbelen van een deel van de N34.

- Eén lang stuk van 12 kilometer tussen Borger - Annen
- Twee stukken van 6 kilometer tussen Odoorn - Ees en Gasselte - Annen
- Drie stukken van 4 kilometer tussen Klijndijk - Ees, Gasselte - Eext en Anloo - Schipborg
- Vier stukken van 3 kilometer tussen Klijndijk - Exloo, Borger - Gasselte, Gieten - Eext en Anloo - Schipborg

Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck pleitte onlangs bij RTV Drenthe ervoor om zoveel mogelijk stukken te verdubbelen. Vier dus. Want dan hebben weggebruikers volgens hem het geduld wel om een paar kilometer te wachten tot de volgende verdubbeling om daar in te halen. Bijl wil daar niet bij voorbaat aan. "Bij vier keer een verdubbeling moet je ook weer vier keer invoegen."

'Alleen 2 + 2 verdubbeling'

Gedeputeerde Staten gaan voor een complete verdubbeling op de nog verder te onderzoeken stukken: 2+2 dus. Een 2+1-verdubbeling (de ene keer twee rijbanen aan de ene kant, de andere keer aan de andere kant) of de huidige tweebaansweg uit elkaar trekken en een middenbermscheiding ziet GS niet zitten. Bijl: "Al die opties hebben bijna dezelfde ruimte nodig als een 2+2-verdubbeling. Je hebt ook vrije ruimte nodig naast de weg en en als je 'm enkelbaans met middenvangrail maakt, moet er in de berm toch een verharde strook komen voor het geval de hulpdiensten erlangs moeten. Dat gaan we dus niet doen."

Hoe meer in Gieten, hoe minder geld voor verdubbeling

Voor knooppunt Gieten liggen drie opties voor: een fly-over, hoog over het huidige knooppunt, een verplaatste fly-over en een klaverblad. Bijl: "Een klaverblad is de duurste optie en dan houd je maar geld over voor acht kilometer verdubbeling. Bovendien moet je dan het OV-knooppunt verplaatsen, wat veel geld kost en een langere OV-reistijd oplevert."

Bijl weet niet of bij de kosten voor het klaverblad ook het verplaatsen van het OV-knooppunt is meegenomen. Zo nee, dan blijft er nog minder geld dan voor acht kilometer verdubbeling over. "Bij een verschoven fly-over is er geld voor negen kilometer verdubbeling en bij een fly-over rechtdoor is er geld voor twaalf kilometer."

Er waren nog drie andere opties voor het knooppunt, maar die zijn bij voorbaat al gesneuveld, omdat ze verkeerskundig geen goede oplossing zijn of simpelweg te duur waren, zoals een tunnel.

Er zijn drie oplossingen voor het N33 N34 knooppunt Gieten (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Alleen Gieten oplossen is niet voldoende

Hoewel Bijl ook erkent dat met het oplossen van knooppunt Gieten de doorstroming al flink verbetert, is dat niet genoeg. De goede OV-verbinding tussen Emmen en Groningen moet nog beter. De huidige Q-liner-bussen mogen immers 100 kilometer per uur rijden. Dat geeft volgens Bijl één tot drie minuten tijdwinst of geeft de mogelijkheid voor een nieuwe halte waarbij de reistijd gelijk blijft.

Uit het verkeersonderzoek dat de provincie liet uitvoeren bleek al dat de capaciteit van de N34 ook met de verwachte verkeersgroei tot 2040 groot genoeg is, je kunt dan alleen niet de snelheid van 100 kilometer per uur halen.

Meer onderzoek

De trajecten worden nu verder onderzocht via een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een soort voorloper van de Milieu-effectrapportage (MER). Volgens Bijl om te voorkomen dat straks opties die bijvoorbeeld vanwege omliggende huizen, natuur of landschappelijke waarde niet of slecht blijken te kunnen.

De NRD is de eerste inspraakronde voor belanghebbenden, zoals omwonenden en natuur-, landschap- en cultuurorganisaties. Ook gemeenten kunnen hun zienswijze indienen. Pas daarna worden de opties verder uitgewerkt en start de MER. De NRD ligt van 5 maart tot 15 april ter inzage op het provinciehuis en bij alle gemeenten langs de N34.

Meer over dit onderwerp:
verkeer provincie Gieten Cees Bijl N34
Deel dit artikel: