Wethouder Westerveld door het stof vanwege afspraken met lelietelers

Wethouder Jelle de Haas van de gemeente Westerveld ging gisteravond flink door het stof. Hij had volgens de oppositie in de gemeenteraad moeten wachten met het ondertekenen van een convenant met bollenboeren.

Dit convenant vol met afspraken met de bollentelers, landbouworganisaties en omwonenden over onder andere de teelt van lelies werd maandagavond getekend op het gemeentehuis in Diever. Voorbeelden van afspraken zijn een spuitvrije zone van twintig meter bij bebouwing, communicatie met omwonenden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit had nooit gemoeten

De gemeenteraad ontplofte enkele keren. Vooral oppositiepartijen als PvdA, CDA en Progressief Westerveld vonden dat de wethouder veel te snel is geweest met het tekenen van een convenant. En dat hij dat uitgerekend deed op de dag voordat er in de gemeenteraad over gesproken zou worden. Bovendien was er kritiek omdat verontruste inwoners in actiegroepen als Meten=Weten niet zijn betrokken bij het opstellen van het convenant.

De lelieteelt is in Westerveld een hoofdpijndossier geworden. Boeren en omwonenden, verenigd in Bollenboos en Meten=Weten, staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goed gesprek is niet meer mogelijk. Verschillende wethouders, waaronder die van Progressief Westerveld, zijn over het dossier gestruikeld.

Convenant is een begin

Boeren doen wettelijk gezien niets verkeerds, maar actiegroep Meten=Weten eist dat de overheid omwonenden beschermt tegen gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van bollenvelden. Wethouder De Haas wilde nu eindelijk eens afspraken maken. Als basis voor verdere gesprekken met de landbouw en omwonenden.

PvdA fractievoorzitter Jan Puper vond het allemaal maar niks. "Is het nu een convenant, een overeenkomst of een verdrag? Wij leggen het naast ons neer." Hij vindt dat bevolkingsgroepen zijn uitgesloten. "Wij willen alle partijen horen. Er ontbreken enkele. Het is eenzijdig. Er verandert helemaal niets."

Het college heeft zijn hand overspeeld; we zijn erg bezorgd"
Fractievoorzitter Gerjo Ballast van het CDA

De PvdA kreeg bijval van oppositiepartij CDA. "We voelen ons gepasseerd. Het moet ons van het hart dat we verbaasd zijn dat het college een convenant ondertekent. Daarmee zijn we ineens een onderdeel geworden van een overeenkomst waar we ons als gemeente aan moeten gaan houden", reageerde fractievoorzitter Gerjo Ballast. "Is dit geen belemmering voor het terugbrengen van de saamhorigheid in de samenleving? Het college heeft zijn hand overspeeld; we zijn erg bezorgd."

Het meest fel was misschien wel Progressief Westerveld. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen vindt het convenant een aanfluiting. "U heeft de ene burger wel uitgenodigd en de ander niet. Er is een selectie gemaakt." Hij kreeg na zijn betoog applaus van tientallen inwoners van Westerveld die zich verzameld hadden in de hal van het gemeentehuis. Sommigen zelfs verkleed als bij.

Selectief winkelen

Progressief Westerveld wilde ook weten wie er precies aan tafel hebben gezeten namens de inwoners van Westerveld. "Het beeld ontstaat dat u partij heeft gekozen. U hebt alleen inwoners geselecteerd die met u meepraten."

Wethouder de Haas verklaarde dat het ging om aanwonenden van bollenvelden die goede contacten hebben met de bollentelers. Hij staat achter het convenant. "Het is een eerste aanzet om de polarisatie een andere wending te geven. Deze overeenkomst is niet in beton gegoten. Het zal door evaluaties aan verandering onderhevig zijn. Er is geen enkele selectie gemaakt in groepen die wel of niet mee mogen praten."

Dit verdient geen schoonheidsprijs

Fractievoorzitter Geke Kiers van coalitiepartij DSSW/SW reageerde dat Progressief Westerveld de angst aanwakkert onder de inwoners van de gemeente. "Als Progressief Westerveld wilt u de discussie en polarisatie alleen maar aanwakkeren. Het convenant dat is gesloten, verdient niet de schoonheidsprijs, maar het is een begin."

De woede bij de fractie van Progressief Westerveld werd alleen maar groter na die opmerking. "Dat werp ik verre van me. Het college is verantwoordelijk voor polarisatie." Wethouder de Haas bood zijn excuses aan voor de procedure die is gevolgd en voor het feit dat het convenant nog voor de discussie in de gemeenteraad was getekend. "Dit had anders gemoeten".

Het debat dat drie uur duurde, eindigde uiteindelijk met een motie van treurnis, die het overigens niet haalde. En over de inhoud van het convenant? Daar wordt over een aantal weken pas over gesproken. Wordt vervolgd.

Deel dit artikel: