Archeologen op zoek naar prehistorische huizen in Borger

In de wijk Daalkampen in Borger wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat in Daalkampen zo'n 3000 jaar geleden al mensen leefden.

Dat waren boeren die samen met hun vee in zogenoemde woonstalhuizen woonden. Rondom de huizen lagen bijgebouwen en graanschuurtjes. Er zijn meer dan zestig van dergelijke huizen ontdekt in Daalkampen. Ze dateren uit de bronstijd en ijzertijd, vanaf ongeveer 1200 voor Christus tot het begin van de jaartelling.

Archeologen leggen met graafmachines het gebied sleuf voor sleuf open. In de eerste opgravingssleuven hebben de archeologen opnieuw sporen van huizen
aangetroffen, waaronder ook sporen van een middeleeuws gebouw. De opgraving duurt ongeveer zes weken.

Meer over dit onderwerp:
Borger Daalkampen
Deel dit artikel: