Het regent veel en toch is het droog

Op de meeste plekken in Drenthe is van droogte geen sprake meer, maar ondanks de vele regen is het op sommige plekken nog steeds droog. Met name op hogere plekken in de provincie is het grondwaterpeil, na twee droge zomers, nog niet terug op niveau.

Een voorbeeld is de Hondsrug, bij Emmen. Op het oog lijkt het nat, met grote plassen op het land. "Maar de grondwaterstand, hier dieper in de bodem, is nog niet hersteld", zegt Robert de Lenne, droogtecoördinator bij waterschap Vechtstromen.

"Hier op de Hondsrug, in Zuidoost-Drenthe, zien we dat het nog steeds iets droger is dan gemiddeld." De Lenne doelt er dan op dat de grondwaterstand in het gebied lager is dan normaal. Het waterschap probeert het grondwaterpeil omhoog te krijgen met hun stuwen, maar is vooral ook afhankelijk van water uit de lucht. "Hier mag het nog wel een beetje regenen, totdat het groeiseizoen op 1 april begint, om te zorgen dat de grondwaterstand op een gemiddeld niveau zit."

De droogtecoördinator van waterschap Vechtstromen denkt dat er nog zo'n 50 millimeter regen nodig is de komende weken om het grondwater weer op niveau te krijgen.

Droogte is een breed begrip. Robert de Lenne legt in onderstaande video uit dat het begrip 'droogte' op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
droogte water regen waterschap Vechtstromen
Deel dit artikel: