Waterschap hikt tegen 38 miljoen aan voor nieuwe slibinstallatie Echten

De huidige slibverwerkingsinstallatie in Echten die vorig jaar is stilgelegd (Rechten: DWOD)
De huidige slibverwerkingsinstallatie in Echten die vorig jaar is stilgelegd
Een nieuwe slibverwerkingsinstallatie bij de rioolwaterzuivering Echten gaat miljoenen meer kosten dan verwacht. Oorspronkelijk ging het om 12 miljoen euro. Inmiddels ligt een variant op tafel die waterschap Drents Overijsselse Delta 38 miljoen euro kost. De waterschapsbelasting zou daardoor met 5 procent kunnen stijgen.
In 2018 werd de slibverwerking bij Echten stilgelegd omdat de installatie niet voldeed aan betrouwbaarheids- en veiligheidseisen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wilde aanvankelijk een nieuwe installatie die 12 miljoen euro zou kosten. Daarmee zou bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof fors verminderen.
Maar vorig jaar mei is de stikstof-regelgeving in Nederland op één lijn gebracht met Europese afspraken. Gevolg daarvan is dat de eisen aan stikstofuitstoot strenger zijn geworden. Het oorspronkelijke plan van WDODelta voor een nieuwe slibverwerking kon de prullenbak in.

Nieuwste innovatieve techniek

Het waterschap stelt nu zelf voor te kiezen voor de variant Groen-Gas+ Circulair. Hierbij wordt een installatie met de nieuwste en deels nog in ontwikkeling zijnde technieken gebouwd. CO2 wordt afgevangen, stikstofuitstoot wordt naar nul teruggebracht. Aquathermie wordt gebruikt om energie uit het afvalwater te halen waarop het hele systeem kan draaien. Daardoor komt het groen-gas uit de slibverwerking beschikbaar voor RENDO. Het proces is circulair.
Deze week zou het algemeen bestuur van WDODelta een besluit nemen. Daarbij is er een alternatieve optie waarbij niet gekozen wordt voor de afvang van CO2 en een optie waarbij er minder groen-gas geproduceerd wordt. De uitgeklede versie kost 28 miljoen euro.

Te weinig informatie

Veel fracties in het algemeen bestuur krijgen tot nu toe niet de handen op elkaar voor het voorstel van het dagelijks bestuur. SGP-fractievoorzitter Jan Visscher: "Hoe komt u op die berekening van 38 miljoen? Wij vinden het voorstel niet rijp voor besluitvorming." Ook het CDA beklaagt zich erover een besluit te moeten nemen over een investering van 38 miljoen euro op grond van een 'stuk van vier kantjes'.
VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg vindt de keus voor de meest uitgebreide variant 'een brug te ver en onverstandig, want er zijn nog veel grote innovaties te verwachten de komende jaren'. "Kan de huidige installatie niet deels in gebruik blijven en daarbij een geleidelijke upgrade worden doorgevoerd, zodat je minder risico loopt?" De fractie Ongebouwd sluit zich daarbij aan, ook vanwege het risico van 30 procent meerkosten waar het waterschap rekening meer houdt.

Ton per maand kwijt

Water Natuurlijk, met vijf zetels de grootste fractie, steunt het voorstel van het dagelijks bestuur 'graag'. Maar ondanks de steun van hen en nog een paar fracties is er vooralsnog geen meerderheid. Bestuurslid Marion Wichard benadrukt juist snel een besluit te willen nemen. "Maandelijks kost de slibverwerking ons nu 80.000 tot 100.000 euro, omdat het slib nu in Deventer of Zwolle moet worden verwerkt."
Stapsgewijze ombouw van de huidige installatie is volgens Wichard niet mogelijk zonder op veel hogere kosten uit te komen. De ontwikkelingen gaan overigens snel, blijkt uit haar beantwoording. Wichard: "Vorige week is nog bekend geworden dat er een SDE-subsidie komt op het CO2-systeem en de toepassing van aquathermie."

Buikpijn

Het zou zonde zijn, zegt Wichard, als de CO2-afvang niet doorgaat en die 'zomaar de lucht in zou gaan, terwijl er een bruikbare grondstof is voor de glastuinbouw'. Maar: "Iedereen krijgt buikpijn als je dat bedrag van 38 miljoen euro ziet. Maar kijk niet alleen naar de investeringskosten, ook naar de opbrengsten, want dan zijn de verschillen aanzienlijk minder."
Dijkgraaf Piet Zoon heeft al snel gezien hoe de hazen lopen. Het waterschap werkt het voorstel verder uit om aan de informatiebehoefte van de verschillende fracties te voldoen. Het besluit wordt uitgesteld tot eind april.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.