Werkzaamheden windpark begonnen, geluidsonderzoek start snel

De contouren van windpark Drentse Monden en Oostermoer worden steeds duidelijker zichtbaar. Langs de Drentse Mondenweg is begonnen met de aanleg van tijdelijke toegangswegen.

Terwijl de eerste windmolen van het windpark op de achtergrond tegen de strakblauwe lucht afsteekt, zijn medewerkers van een aannemersbedrijf bezig om vanaf de Mondenweg nieuwe zijwegen aan te leggen. Deze tijdelijke wegen leiden naar de locaties waar de nieuwe windmolens komen te staan.

In totaal zal het windpark in de Veenkoloniën uit 45 windmolens bestaan. Het eerste exemplaar draait al. De afgelopen maanden is getest of deze windmolen niet te veel storing veroorzaakt op de Lofar-telescoop van Astron. Dat is volgens Astron niet het geval en daarom staat niets de verdere bouw van het windpark nog in de weg.

Geluidsonderzoek

De komende dagen worden in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn bij negen inwoners van het gebied kastjes aan hun woningen bevestigd voor het doen van een geluidsonderzoek. "Er was behoorlijk veel animo", zegt wethouder Freek Buijtelaar. "Er hebben zich dertig mensen gemeld, maar de onderzoekers kunnen met negen meetpunten prima uit de voeten."

Platform Storm betitelt het onderzoek als slecht, want de onderzoekers zouden laag frequent geluid niet meenemen. Wethouder Buijtelaar bestrijdt dat. "We hebben daar nog eens extra over gesproken met de bureaus die het onderzoek gaan doen. De kritiek van Platform Storm is niet terecht."

Wat er met de uitkomsten van het onderzoek gaat gebeuren is nog onduidelijk, ook omdat er volgens de wethouder geen wettelijke normen voor zijn. Buijtelaar hoopt dat de data vanuit Borger-Odoorn kunnen bijdragen bij het opstellen van normen.

Deel dit artikel: