VVD Drenthe: waarom geen provinciale aanpak van de eikenprocessierups?

Gedoe over de bestrijding van de eikenprocessierups in Provinciale Staten (PS). Volgens coalitiepartner VVD maakt Gedeputeerde Staten geen werk van een effectief provinciaal bestrijdingsplan met alle gemeenten.
En daar had PS via een motie in juli 2019 wel op aangedrongen. Ook andere partijen missen de samenwerking en één gezamenlijke aanpak. Sterk Lokaal wil een operatie met militaire precisie. Anders kunnen we de eikenprocessierups, volgens de partij, nooit eronder krijgen. Provincie en gemeenten moeten samenwerken.
Het klopt dat er geen integraal plan komt met alle gemeenten. Gemeenten kampen met beperkte financiële middelen. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) reageerde geïrriteerd op VVD'er Johan Moes. Bijl gruwelt van het aan de gemeenten opleggen van een bestrijdingsplan. Dat wil volgens hem niet zeggen dat er niets gebeurt. Hij is samen met vier gemeenten en Staatsbosbeheer bezig met een plan. Misschien is dat wel een opstapje naar een provinciebreed plan.

Wel eens over natuurlijke bestrijding

Bijl legt uit dat wat hem betreft chemische bestrijding, in tegenstelling tot wat andere provincies doen, niet de goede weg is. Dan maak je volgens de gedeputeerde meer kapot dan de rups alleen. Dat levert hem niet alleen bijval van de Partij voor de Dieren op, maar ook van andere partijen die zich in het debat ontpoppen als eikenprocessierupsdeskundigen op de bio-tour. Dan gaat het snel over het verdwijnen van planten, waardoor de biodiversiteit afneemt. Insecten die van planten leven en vogels en vleermuizen die de insecten opeten, verdwijnen dan.
De VVD vindt dat de bestrijding van de eikenprocessierups moet worden aangepakt door de biodiversiteit te vergroten. Moes wijst op de proef van de Boermarke Wapserveen. Daar werken dorpen, inwoners en boeren samen door bermen in te zaaien, de afname van insecten terug te dringen, nestkastjes voor mezen op te hangen en plekken voor vleermuizen te creëren (de natuurlijke vijanden van de rups). Bijl: "Bij werkzaamheden aan de N34 tussen Coevorden en Holsloot zaaien we bermen in met verschillende bloemen- en kruidenzaden en dat doen we ook als we ergens langs één van onze wegen graafwerkzaamheden hebben."

Landbouwgif is ook veroorzaker toename eikenprocessierups

Dan zijn we automatisch beland bij de afname van biodiversiteit en de oorzaken daarvan. Een voorbeeld is landbouwgif, waardoor bijvoorbeeld de schalen van de eieren van mezen te dun worden om te overleven. "De eikenprocessierups vind je niet in eikenbossen, daar zijn genoeg natuurlijke vijanden. De explosie van de rups is altijd bij eikenbomen waar menselijke activiteit is, zoals het gebruik van landbouwgif", aldus GroenLinks'er Erwin van Liempd.

Lange- en kortetermijnbestrijding

Volgens Sterk Lokaal-Statenlid Alfred Schoenmaker zijn alle maatregelen om de biodiversiteit te herstellen heel goed voor de bestrijding van de rups op de lange termijn. Op de korte termijn moet je volgens Schoenmaker met vangkorven de mannelijke vlinders vangen. Zijn er veel vlinders in een gebied, dan weet je dat er ook veel rupsen gaan komen. Daar moet je dan veel aaltjes, sluipwespen en sluipvliegen uitzetten, want dat zijn ook de natuurlijke vijanden van de rups.
Over de natuurvriendelijke aanpak zijn PS en GS het eens, over de samenwerking nog niet. In elk geval niet wat de VVD betreft.

Lees ook:

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.