PvdD wil verplaatsing FestiValderAa en einde aan festivalisering natuur

Het was trekken aan een dood paard voor de Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten tijdens het debat over festivals in de natuur. PvdD wil een einde aan de 'festivalisering' van de Drentse natuur. FestiValderAa zou als eerste uit de natuur moeten verdwijnen.

Volgens de Partij voor de Dieren gaan festivals en beschermde natuur- en stiltegebieden niet samen.

De provincie beschermt het Natura 2000 gebied Drentsche Aa niet en handhaaft ook niet als er een natuurvergunning is afgegeven. Dat verwijt geven PvdD en inwoner Fred Krezmien van Schipborg de provincie.

Van heideveld naar grasveld

Het terrein bij Schipborg, waar het jaarlijkse driedaagse 'Drentse Oerol' wordt gehouden, is de afgelopen tien jaar veranderd van een heideveld in een grasveld. Dat houdt PvdD-commissielid Renate Zuiker Gedeputeerde Staten voor. De vraag is of dat alleen komt door het festival en niet ook door stikstof? Beiden, zeggen Zuiker én Krezmien, die inspreekt in Provinciale Staten. De 9.000 bezoekers tasten de natuur aan en verstoren een stiltegebied. Hun auto's veroorzaken extra stikstof en dat is nou net waar heide heel slecht tegen kan.

"Het is voor ons daarom niet te begrijpen dat de provincie in 2017 voor het FestiValderAa een natuurvergunning voor zes jaar heeft afgegeven. Het was al in 2017 bij de provincie bekend dat het terrein in slechte staat was en dat de heide en de bijbehorende diersoorten zo goed als verdwenen waren. De argumentatie die de provincie gebruikt bij de verstrekking van de vergunning was grofweg: het terrein is toch al verpest, dus doe maar", aldus Zuiker.

"Wij vinden dat GS hiermee de zaken omdraait. Kan GS uitleggen waarom ze zich niet houden aan het voorschrift in de habitatrichtlijn, waarin staat dat de natuur juist moet worden hersteld?"

'Er is geen verband'

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet is er geen verband tussen het verdwijnen van de heide en het gebruik van het terrein. Bovendien houdt FestiValderAa zich gewoon aan de natuurvergunning. Er liggen vlonders om de bodem te beschermen en na het festival wordt op plekken waar dat nodig is de bodem open geharkt en geplagd. Ook wordt er gehandhaafd. Krezmien beweert het tegenovergestelde, FestiValderAa doet meer dan van de vergunning mag en de provincie komt niet opdagen als hij daarom vraagt.

Zware wedstrijd voor de PvdD

FvD, CDA en VVD en PVV helpen Jumelet een handje door te stellen dat festivals juist in de natuur horen. Voor VVD-Statenlid Karin Zwaan gaat economisch gebruik van de natuur boven het beschermen ervan. Vrijetijdseconomie is een grote werkgever in Drenthe en volgens CDA-Statenlid Siemen Vegter laat juist zo'n natuurlocatie van zo'n festival je beseffen dat we ons moeten inzetten voor de natuur. Want je leert die pas te beschermen als je het beleeft. Volgens FvD-Statenlid Rob Camies is het terrein een postzegeltje natuur aan de doorgaande weg in Schipborg. Een klein festival met 9.000 bezoekers moet volgens hem kunnen. Zo denkt ook de PVV erover. De PvdD heeft een zware wedstrijd.

Voor PvdA, SP en GroenLinks gaat natuurbehoud boven het economisch of cultureel belang en moet je uitermate terughoudend zijn met festivals in de natuur. Maar zijn er zoveel van die festivals in Drenthe? Volgens gedeputeerde Henk Jumelet valt dat erg mee. Taribush/Kuna in Nationaal Park het Dwingelderveld is er zo één, maar die stopt na dit jaar. Into Nature komt bijvoorbeeld eenmalig naar Natura 2000 gebied het Bargerveen en de provincie waakt, volgens Jumelet, over een goede inpassing.

T-Bone Festival bij Dalen dan? Dit wordt in een weidevogelgebied midden in het broedseizoen gehouden, probeert Zuiker van de Partij voor de Dieren opnieuw. Jumelet kent het festival niet. Een locatiebeleid voor festivals zoals de PvdD wil om te voorkomen dat ze in de natuur plaatsvinden, daar willen Jumelet en een meerderheid van de staten niet aan. En wat betreft de heide in Schipborg? Jumelet: "Veel dingen zijn maakbaar, maar de natuur gaat soms ook haar eigen gang."

Deel dit artikel: