Vogelbescherming: 'Dood niet alle vogels op vliegveld Eelde'

Vogelbescherming heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie Drenthe om Groningen Airport Eelde toestemming te geven tot het doden van vogels op het terrein van het vliegveld.

Volgens de natuurorganisatie geeft het besluit "teveel ruimte voor het onnodig doden van vogels". Ook zou het besluit teveel gevaar opleveren voor bedreigde vogels die geen gevaar vormen voor de veiligheid.

Omdat, volgens de Vogelbescherming, er geen beperking - tot het doden van alleen de noodzakelijk overlastgevende vogels - op het besluit zit, is het besluit onrechtmatig. Op de lijst van 41 vogels die gedood mogen worden, staan onder andere de bedreigde soorten patrijs, slobeend, smient, wintertaling, wulp, zomertaling en zomertortel. Volgens de organisatie kan het doden van die dieren de beschermingsmaatregel doorkruisen.

Naast het doden zelf, tekent de Vogelbescherming ook bezwaar aan tegen de middelen waarmee de vogels worden gevangen en gedood. In het besluit staat volgens de natuurorganisatie niet vermeld op welke manieren de vogels gevangen worden en dus bestaat er een kans dat de dieren gevangen worden met middelen die verboden zijn.

Meer over dit onderwerp:
Groningen Airport Eelde Vogelbescherming
Deel dit artikel: