De Lies van Urk-prijs wordt weer uitgereikt. Maar wie was zij eigenlijk?

Het is Internationale Vrouwendag. En vanmiddag wordt in Emmen voor de twintigste keer de Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie uitgereikt.

Al twintig jaar gaat deze prijs naar een persoon of een initiatief dat zich inzet voor emancipatie of participatie binnen de gemeente Emmen, op vrijwillige basis én met een voorbeeldfunctie. De prijs is vernoemd naar Lies van Urk. Maar wie was zij eigenlijk?

Wethouder

Lies van Urk was de eerste vrouwelijke wethouder in de gemeente Emmen. Ze was lid van de PvdA. Toen ze in het college kwam, in 1986, was ze wethouder van Kunst en Cultuur. Zij was in haar werk én op persoonlijke titel een groot voorvechtster van emancipatie.

Lies van Urk overleed plotseling op 44-jarige leeftijd, in 1990. Tijdens een fractievergadering in het gemeentehuis werd ze onwel, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Hier is ze overleden. Ter nagedachtenis aan haar is de Lies van Urk prijs ingesteld.

De wethouder had twee dochters, waarmee ze samen het huishouden bestierde. Annebeth Lammers is één van die dochters: "Wat ik nog weet van die tijd is dat ze altijd bezig was met vrouwenrechten, groepjes, het uitdragen van het geëmancipeerde gedachtegoed. Dat was haar levensdoel. Thuis heeft ze ons ook heel zelfstandig opgevoed, het was belangrijk dat we onszelf konden redden. We leefden met zijn drieën, mijn moeder, mijn zusje en ik, dus het wás ook heel belangrijk dat we voor onszelf op konden komen."

'Emancipatie nog steeds nodig'

Lammers reikt elk jaar samen met haar zus de prijs uit. "Die emancipatie, dat uitdragen, zit er bij mij niet zoveel in als bij mijn moeder. Maar ik vind het mooi dat we elk jaar die prijs mogen uitreiken. Met de prijs stimuleren we het meedoen aan de samenleving. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor ouderen en jongeren bijvoorbeeld. Iedereen die zich ervoor inspant om andere mensen bij de samenleving te betrekken, kan er voor opgegeven worden."

Volgens Lammers is de prijs nog altijd hard nodig, ook na twintig jaar: "We kijken nog steeds tegen een achterstand van vrouwen in de samenleving aan. Kijk maar eens naar de politiek in Emmen, er zitten geen vrouwen hier in het college. Op sommige plekken is het nog steeds één groot mannenbolwerk. Dertig jaar geleden hebben vrouwen er zo hard voor gestreden, en dat is nu nog steeds, of opnieuw, nodig. Nederland is teruggezakt van de top op het gebied van emancipatie, het is nog steeds niet goed genoeg geregeld hier."

Lies van Urk-prijs

De Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie, zoals de prijs voluit heet, wordt elk jaar gegeven aan iemand die zich inzet voor emancipatie. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldbedrag, vorig jaar was dit duizend euro. Het geld is bedoeld om te besteden aan projecten die meehelpen om vrouwen geëmancipeerder te maken.

Vorig jaar was Jeany Veras van Stichting Cho de winnaar van de prijs. Zij zet zich met hart en ziel in voor Cho in het Rensenpark. Samen met haar partner Joop Reilman organiseert Veras er activiteiten voor 50-plussers. Ze kreeg de prijs uitgereikt door wethouder van emancipatie Guido Rink. Ook dit jaar zal hij de prijs uitreiken, samen met de dochters van Lies van Urk.

Annebeth Lammers: "Die prijs uitreiken blijft bijzonder. Nog steeds kom ik daar elk jaar mensen tegen die mijn moeder nog goed gekend hebben. En het is al zo lang geleden... Dat raakt me, dat is gewoon mooi."

Zoek het uit!

Zie jij ook wel eens een naam voorbijkomen waarbij je denkt: hé, wie is dat eigenlijk? Stuur je vraag dan in naar Zoek het uit! Dan kunnen wij voor je gaan spitten naar het antwoord.

Deel dit artikel: