'We zien echt dat er heel veel onrust is'

Jan Bloemerts, regiobestuurder van LTO Noord, ziet de wolf vooral als een bedreiging voor de schapenhouderij in ons land. "Ik zie in Duitsland dat veel schapenboeren in wolvengebied er mee ophouden," zegt hij. Het roofdier had wat hem betreft dan ook niet naar ons land hoeven komen.

Waarom bent u niet blij met de komst van de wolf?

"Voor met name de schapenhouders betekent het veel: het betekent spanning, je weet niet wanneer jouw schapenstapel wordt getroffen. En de wolf heeft de eigenschap dat hij veel schade aan kan richten. Dat is niet alleen het doden zelf, het gaat ook gepaard met veel geweld en dat is voor de schapenhouder die het betreft geen leuke zaak om mee te maken."

Als er schapen gedood worden, dan staan er toch vergoedingen tegenover?

"Dat klopt, en daar klagen we ook niet over, maar waar wij wel over klagen is over preventie. Je weet niet wat er gaat komen en dat betekent veel. De afgelopen jaren is er in Drenthe nog geen vijfduizend euro uitbetaald aan schade door de wolf. Dan kan je je afvragen: waar praten we over, maar als je gaat kijken naar alle andere maatschappelijke kosten en de kosten van analyses, dan praat je over het honderdvoudige."

"Er wordt nu vooral naar omheiningen gekeken. De omheiningen die nu worden gebruikt zijn totaal onvoldoende. Schapen liepen vaak achter één draadje, nu al heel vaak achter twee. Wil je dat wolf-proof maken, dan moet het hek veel hoger en gaat het om vijf of zes draden. Dat gaat gepaard met hoge kosten en veel werk: een enorme opgave."

Is er begrip bij boeren voor de bescherming van de wolf?

"Op dit moment is er heel weinig begrip. Maar het schreeuwen: 'de wolf leg hem maar neer, schiet hem neer', daar komen we niet ver mee. De schapensector begrijpt donders goed dat de wolf een beschermde status heeft en dat betekent dat je ermee moet omgaan. Alleen de voorwaarden en ook de vergoedingen, daar zal nog veel moeten gebeuren."

We zien echt dat er heel veel onrust is en dan met name in het gebied waar de wolf rondstruint, waar hij zich al dan niet vestigt. Er is ook veel onwetendheid, maar we krijgen ook signalen binnen van schapenhouders die slecht slapen en die zich afvragen: 'willen we wel verder met schapen houden?'"

Welke maatregelen nemen de onrust weg?

"We moeten praten, we moeten afspraken maken onder welke voorwaarden een wolf zich hier kan bewegen. Dat betekent ook dat er soms heilige huisjes opzij moeten worden gezet. En dat betekent dat als je echt met een lastige wolf te maken hebt, dat je dan kan denken aan ingrijpen. Maar wanneer is het gedrag van de wolf anders dan gewenst? Het beantwoorden daarvan is een opgave voor de komende tijd, maar we zeggen wel dat in het Nederlandse cultuurlandschap geen plaats is voor een echt moordlustige wolf."

En dat betekent dat hij gevangen moet worden of doodgeschoten moet worden?

"Ja, de wijze waarop, daar zullen heel veel wijze mensen een mening over hebben maar voor zo'n wolf is er geen plaats in dit land".

Gevaarlijke wolven mogen gedood worden

Het Interprovinciaal Wolvenplan geeft aan dat bij gevaarlijke situaties voor mensen, honden en vee een wolf gedood mag worden.

In Drenthe vallen geregeld slachtoffers onder schapen. Wat voor gevolgen heeft dit?

"We doen een oproep aan Wageningen en BIJ12: kom sneller met die analyses. We wachten nu bijvoorbeeld al drie maanden op de analyse van schapen die zijn aangevallen door wolven. Als het in deze gevallen gaat om een paartje, dan zullen we heel goed volgen hoe ze zich gedragen, en we zullen ook heel goed moeten kijken wat hun nakomelingen gaan doen. We zullen met informatie van anderen, ook uit het buitenland, ons voordeel moeten doen. Het is wat dat betreft wel prettig om te weten dat natuurbeheerders en de landbouw op veel vlakken een gelijke mening hebben."

Heeft de schapenhouderij wel een toekomst als hier wolven rondlopen?

"Nee, dan ben ik pessimistisch. Wanneer er geen verdergaande maatregelen worden genomen, met name in de vergoedingssystematiek, dan denk ik dat het einde verhaal is voor de schapenhouderij. Als je altijd de spanning hebt dat je schapen ten prooi kunnen vallen aan een moordlustig dier als de wolf, dan neem je dat 's avonds mee naar bed en dat gaat je leven beheersen. Op dit moment hebben we nog heel veel onwetendheid over hoe gaat het dier zich gaat gedragen. Maar als je ziet wat er in het gebied rond Zwiggelte gebeurt, dan is het niet heel erg hoopvol."

Is het geen kwestie van wennen?

"Dat zou kunnen. Op de Veluwe zit nu een roedel, daar gaat het redelijk goed, maar daar is de situatie wel anders. Dat is grotendeels omheind gebied, daar zit veel meer wild, klein wild, groot wild, zwakke dieren, en dat maakt de vergelijking moeilijk."

Meer over dit onderwerp:
ROEG! Natuurnieuws Dossier wolf
Deel dit artikel: