Hoogeveen snijdt rigoureus in veel uitgavenposten

Om miljoenen euro's te kunnen bezuinigen, treft de gemeente Hoogeveen in veel gevallen armere mensen. Ook op het onderhoud van openbaar groen, sportaccommodaties en buurthuizen wordt flink bezuinigd. Extra inkomsten wil de gemeente halen uit de verkoop van woningbouwkavels in het Spaarbankbos.

Begin februari kondigde Hoogeveen een uitgavenstop aan, omdat het op financieel zwart zaad zit. In 2019 was het tekort vijf miljoen euro. De definitieve eindafrekening moet nog komen. Vooral de stijging van de uitgaven op jeugdzorg en WMO brak de gemeente op. De reservepot is nu helemaal op.

Om te voorkomen dat Hoogeveen dit jaar opnieuw vijf miljoen euro tekort komt, moet Hoogeveen flink bezuinigen. En om de reservepot weer wat te vullen, wil Hoogeveen in totaal acht miljoen euro 'ombuigen'.

Kindpakket stopt

Van de tientallen posten die er de afgelopen maand gevonden zijn, valt een aantal op. Zo wordt 1,5 ton op het kindpakket bezuinigd. Daarmee konden kinderen uit arme gezinnen gratis zwemmen, naar de bibliotheek en bijdragen krijgen voor andere activiteiten.

Het Leger des Heils krijgt geen 50.000 euro meer voor de opvang van daklozen.

Nog eens 89.000 Euro vindt de gemeente door de preventie van schuldhulpverlening grotendeels te stoppen.

Bijstand zonder extra

Een groot bedrag, zo'n half miljoen euro, wordt bezuinigd door de steun aan mensen die leven net boven het bijstandsniveau te schrappen. Ook de hulp aan mensen om uit de bijstand te komen wordt verminderd. Twee ton komt uit een bezuiniging op arbeidsparticipatie-maatregelen.

De gemeente wil ook stoppen met het preventief onderhoud van buurthuizen. Alleen als er calamiteiten zijn, trekt de gemeente nog de portemonnee. Dat levert ruim drie ton op.

Woningen in Spaarbankbos

Opvallend is dat Hoogeveen in het Spaarbankbos wil starten met de verkoop van kavels in een nieuw woningbouwplan. Het gaat volgens de gemeente om 'een nieuw en aantrekkelijk woonmilieu'. De kavelverkoop moet een miljoen euro opleveren.

Verder snijdt de gemeente dit jaar volgens het voorstel fors in het onderhoud van openbaar groen. Zo is er minder onderhoud aan vijvers en speeltoestellen en worden bomen niet vervangen.

Hoogeveen wil investeringen in verschillende sportaccommodaties uitstellen. Buitenschilderwerk wordt een jaartje overgeslagen. Achteruitgang van de vegetatie op sportvelden wordt ongemoeid gelaten. In totaal levert dit 236.000 euro op.

Minder ambtenaren

Hoogeveen denkt op het ambtelijk apparaat zeven ton te kunnen bezuinigen. Omdat Hoogeveen en de gemeente De Wolden een samenwerkingsorganisatie hebben, is ongeveer twee derde daarvan als eigen bezuiniging in te boeken.

Het onderhoud van onverharde paden en wegen laat de gemeente grotendeels voor wat het is. Dat levert nog eens 137.000 euro op. Op de economische promotie van Hoogeveen wil de gemeente 87.000 euro besparen.

Bovenstaande lijst is nog lang niet volledig. Maar duidelijk mag zijn dat Hoogeveen geen enkel beleidsterrein ongemoeid heeft gelaten.

Onduidelijk is wanneer de bezuinigingsvoorstellen door de raad worden besproken en wanneer duidelijk is of alle tientallen voorstellen worden overgenomen. Ook wat dit betreft levert het corona-virus en de maatregelen veel onzekerheid op.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Hoogeveen bezuinigingen
Deel dit artikel: