Minima in Hoogeveen gaan bezuinigingen voelen: 'Het schuurt'

De gemeente Hoogeveen is bezig miljoenen te bezuinigen. Kwetsbare doelgroepen in de gemeente gaan dat voelen.

"Het is op dit moment moeilijk aan te geven wat zij er van gaan voelen. Mensen die gebruik maken van regelingen zoals het kindpakket gaan het zeker voelen", zegt wethouder Gert Vos, onder andere belast met de portefeuille Blijven meedoen en Talentontwikkeling. "Het is plat gezegd, maar wij zitten nu in hetzelfde schuitje. Wij kunnen geen geld meer uitgeven, we kunnen niet zelf door de bodem heen zakken."

Blijven meedoen?

Dat 'blijven meedoen' lijkt voor mensen met de laagste inkomens lastiger te worden door de voorgenomen bezuinigingen. Maandagmiddag maakte Hoogeveen een lijst met bezuinigingen bekend. Onder andere het kindpakket verdwijnt en er wordt bezuinigd op bijdragen aan schuldhulpverlening en aanpak van laaggeletterdheid.

Het kindpakket kan door ouders worden aangevraagd als het gezinsinkomen maandelijks netto onder de 1.713 euro ligt, bij eenoudergezinnen ligt de grens op bijna 1.200 euro.

"Er wordt heel dankbaar gebruik van gemaakt, als dat wegvalt is het een heel groot gebrek. Dat ga je meteen merken bij de gezinnen die gebruik maken van een kindpakket", zegt Harry Baalman van de Speel-O-Theek Hoogeveen. Met het kindpakket kun je een abonnement krijgen om speelgoed te lenen, een twaalfbanenkaart van het zwembad krijgen en fietsreparaties of een id-kaart bekostigen.

Baalman zegt dat er 200 tot 250 kinderen gebruik maken van het Speel-O-Theek-abonnement uit het kindpakket. De bezuiniging raakt dus indirect de Speel-O-Theek. "Heel veel dingen kunnen we nu niet doen", zegt hij. "Meestal kopen we nieuw speelgoed voor de zomer. Dit jaar wilden we crossfietsen kopen zodat ook deze kinderen gebruik kunnen maken van een nieuwe crossbaan, dat gaat niet door."

Laaggeletterdheid

Vos benadrukt dat niet de hele subsidie voor de speelotheek verdwijnt. Volgens hem heeft de gemeente vooral gekeken naar uitgaven die nog niet contractueel vastgelegd waren. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de aanpak van analfabetisme.

Een geplande bijdrage aan het Taalhuis verdwijnt bijvoorbeeld. "Dit jaar verandert er daardoor in elk geval niets", zegt Annet Hofstra van het Taalhuis. "Verder is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn."

Vorig jaar noemde wethouder Vos de ondersteuning van laaggeletterden een 'morele plicht'. "Dat vind ik nog steeds, maar dit was een financieel besluit. Hoogeveen heeft altijd geprobeerd een sociale gemeente te zijn en wil dat nog steeds zijn waar het kan. Maar het schuurt."

Kortere riemen

Volgens Vos worden ook niet alleen kwetsbare doelgroepen geraakt. "We hebben geprobeerd het zo evenwichtig mogelijk te verdelen, bezuinigingen op duurzaamheidsdoelstellingen en sport doen mij ook pijn. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we beseffen wel dat die riemen steeds korter worden."

De wethouder benadrukt dat niet alle regelingen voor minima gekort worden. Mensen kunnen zelf ook op zoek naar alternatieve regelingen die er nog wel zijn. "Ik hoop dat de samenleving in Hoogeveen ook zo krachtig is dat als de overheid het niet meer kan regelen, er andere initiatieven ontstaan om elkaar te helpen."

Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen bezuinigingen
Deel dit artikel: