Grote belangstelling voor bescherming akker- en weidevogels

Tientallen mensen hebben de cursus 'bescherming van akker- en weidevogels in Drenthe' van Landschapsbeheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe gevolgd. Zij zijn opgeleid tot weidevogelbeschermer en gaan vanaf half maart op pad om de nesten van akker- en weidevogels te beschermen.

In samenwerking met agrariërs brengen de vrijwillige weidevogelbeschermers nesten in kaart en zorgen zij voor beschermingsmaatregelen. Dit alles om zoveel mogelijk jonge vogels een goede start te geven en ervoor te zorgen dat de populaties in stand blijven.

Kennis van vogelgedrag

Hiervoor is kennis nodig van het gedrag en de ecologie van de vogels. Maar ook de invloed van landwerkzaamheden is van belang. Deze informatie is in drie cursusavonden aan bod geweest. Daarbij leerden de cursisten ook hoe de leefomgeving van vogels te verbeteren.

Vrijwilliger Wietze Neef vond vooral het hoofdstuk over gedrag en ecologie interessant. "Ik heb dingen geleerd die ik nog niet wist, over het gedrag van vogels en hoe je kunt zien of ze wel of geen eieren hebben." Neef is een boerenzoon die tot aan zijn pensioen vorig jaar in de techniek werkte.

Zorgen om de natuur

De natuur heeft hem altijd getrokken en hij maakt zich zorgen om de biodiversiteit. "Als ik langs de weilanden rijd, zie ik niet meer de weidevogels die ik vroeger wel zag. Dus daar wilde ik iets aan doen." Via internet kwam hij bij de cursus van Landschapsbeheer Drenthe uit.

Ook Albert Schreuder zet zich vrijwillig in. "Dit leek mij een mooi moment om iets te doen voor de vogels die het moeilijk hebben in ons land en dat zijn de akker- en weidevogels." Hij heeft jarenlang les gegeven in het agrarische onderwijs en heeft de liefde voor de natuur van huis uit meegekregen.

Nog geen eieren

Neef is al meerdere keren op pad geweest. In eerste instantie met een groep, maar nu dat niet meer kan vanwege de coronamaatregelen maakt hij zijn rondes alleen. "Ik heb nog geen eieren gevonden maar er zijn wel twee stukken veld waar ik dat zeer binnenkort verwacht. Gister ben ik nog even langsgefietst om te kijken."

Komende maandag gaat Schreuder voor het eerst aan de slag. "We gaan wel kijken of we nesten kunnen vinden zodat we ze kunnen markeren en veiligstellen. Maar we gaan maar met twee of drie mensen op pad en houden afstand van elkaar."

Lees ook: 'Als het land niet kaal en omgeploegd was, zaten er geen weidevogels'

In overleg

De vrijwilligers voeren hun werk uit in overleg met de agrariërs. Ze hebben toestemming om op het land te komen en de groepscoördinator onderhoudt contact over activiteiten zoals ploegen en bemesten zodat de vrijwilligers hiervan op de hoogte zijn en van te voren de nesten kunnen aangeven.

"Een van de interessante lesavonden vond ik de avond dat een melkveehouder vertelde over het stuk land dat hij beschikbaar heeft gesteld om plasdras-land van te maken dat geschikt is voor weidevogels", aldus Schreuder. "Het was een fantastisch verhaal van een boer die niet alleen aan commercie denkt maar ook aan bescherming van de natuur."

Lees ook: Akker en weidevogels overleven alleen in grotere beschermingsgebieden

Deel dit artikel: