Het ruimen van een graf: wat gebeurt er met de stoffelijke resten?

Iedereen krijgt er op een dag mee te maken, en voor veel mensen is het onderwerp nu, in de tijd van de coronacrisis, actueler dan ooit: De dood.

Bij Zoek het uit! kwam een vraag binnen over begraafplaatsen, en meer specifiek, wat er met een graf gebeurt als de grafrechten na jaren verlopen zijn.

Wie mag beslissen?

In het algemeen kun je zeggen dat bij een particulier graf, dus een graf op naam, één rechthebbende bepaalt wat er met een graf gebeurt, wie er in mag liggen en voor hoe lang de grafrechten zijn afgekocht. Deze persoon heeft dus ook het laatste woord over bijvoorbeeld de grafsteen.

Grafrechten zijn de rechten op een graf, die zijn afgekocht met een wettelijke minimumtermijn van tien jaar. Dat is de wettelijke grafrust. Bij veel begraafplaatsen kan er ook gekozen worden voor vijftien of twintig jaar.

Wim van Midwoud is woordvoerder en consulent bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). "Als de rechthebbende er voor kiest om niet langer de grafrechten te willen hebben, dan wordt het graf geruimd."

Bovengronds ruimen

"Een graf ruimen wordt gedaan op twee manieren: bovengronds en ondergronds legt Van Midwoud uit. "Als de grafrechten verlopen of zijn afgestaan, dan wordt er meestal meteen bovengronds geruimd. Dat houdt in dat de grafsteen en eventuele grafzerk weg worden gehaald, er komt een laagje verse aarde overheen en dat wordt ingezaaid met gras. Met de begraven stoffelijke resten gebeurt dan dus niets."

Pas als de grafrechten van het graf opnieuw zijn uitgegeven, dan wordt er ondergronds geruimd. Dat gebeurt meestal de dag of avond voor de begrafenis van de nieuwe overledene. "De nabestaanden van degene die al in het graf lag, hebben er dan niets meer over te zeggen. Er is immers afstand gedaan van de grafrechten. Er komt bij ondergronds ruimen ook geen ritueel kijken, meestal zijn het gewoon de medewerkers van de begraafplaats die dat werk doen."

Verzamelgraf

Bij ondergronds ruimen kunnen er, afhankelijk van de begraafplaats, verschillende dingen gebeuren. "De kist is meestal al compleet vergaan als het tot ondergronds ruimen komt. Wat men dan vaak nog aantreft, zijn enkel delen van het skelet. Botresten." Deze stoffelijke resten kunnen vervolgens in een verzamelgraf worden begraven elders op de begraafplaats. In dit graf worden de stoffelijke resten van verschillende overledenen verzameld.

"Wat ook wel gebeurt, vaak als er geen ruimte is op de begraafplaats voor een verzamelgraf, is dat de skeletdelen een stukje dieper in hetzelfde graf worden begraven. Daar komt dan een laagje aarde over, en daarboven komt dan de nieuwe grafkist."

Verschil per begraafplaats

Wat de regels rondom de grafrechten en het grafruimen zijn, kan verschillen per begraafplaats. Het is dus verstandig om bij het kopen van een graf hier goed op te letten. Overigens kan het zo zijn dat bepaalde particuliere begraafplaatsen andere regels hanteren. Zo heb je natuurbegraafplaatsen waar je eeuwige grafrust koopt. Dat betekent dus dat een graf daar niet geruimd zal worden.

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag? Stuur hem hieronder in, en voor je het weet gaan wij op zoek naar het antwoord!

Meer over dit onderwerp:
zoekhetuit begrafenis grafrechten grafruiming
Deel dit artikel: