Provincie gaat digitaal vergaderen vanwege corona

Provinciale Staten van Drenthe gaat vanaf 6 april digitaal vergaderen. Het systeem voor een Statenvergadering op afstand is inmiddels aangeschaft en wordt de komende dagen getest.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda de komende tijd. "De IT-hub in Hoogeveen, de Investering-agenda 2020-2023, de Sociale Agenda...", somt Statengriffier Simone Buissink op. "Er zijn tal van belangrijke politieke onderwerpen die wel zo snel mogelijk doorgang moeten vinden. We hebben een manier gevonden waarbij het democratisch proces inclusief inspraak gewaarborgd is."

Ze omschrijft het systeem als 'een soort Skype voor gevorderden en dan zeer stabiel en zwaar beveiligd'. "Ziekenhuizen werken er al mee vanwege privacygevoelige patiëntengegevens." Dat verklaart ook dat de provincie het zo snel kon aanschaffen. "Het moet nu alleen nog worden aangepast op de verschillende vergaderingen van leden van Provinciale Staten en getest worden. Je hebt als deelnemer zelf ook een goede verbinding nodig."

Noodwet in de maak

Bij een vergadering van Provinciale Staten, waarin dan mogelijk ook gestemd wordt, moet je volgens de wet fysiek aanwezig zijn. Bij de Tweede Kamer is een noodwet in de maak die daar tijdelijk een uitzondering op maakt. Die gaat ook gelden voor gemeenteraadsvergaderingen, die kunnen dan ook weer doorgaan zonder dat de politici fysiek bij elkaar hoeven te komen.

Buissink heeft goede hoop dat de noodwet er voor 6 april is. "De regels zijn zo streng omdat je zicht moet houden op of het democratisch proces wel verloopt zoals het moet verlopen" legt Buissink uit. "Insprekers in de Staten kunnen gewoon aanhaken en uiteraard zijn de Statenvergaderingen te zien via de stream."

De commissievergaderingen Financiën Cultuur Bestuur en Economie (FCBE) en Omgevingsbeleid (OGB) van PS mogen al wel digitaal gehouden worden. Vergaderingen van alle fractievoorzitters samen met Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ook.

Meer discipline vereist

De Statengriffie had al eens met een schuin oog gekeken naar een digitaal thuisvergadersysteem voor de bijeenkomsten waar dat al bij mag. Nadat de omvang van de maatregelen vanwege de coronacrisis duidelijk werd, besloot de griffie door te pakken. Buissink wil binnenkort testen, want digitaal vergaderen vraagt om meer discipline bij de deelnemers en meer regie van de griffie en voorzitters.

Mocht de noodwet niet door de Tweede Kamer komen dan wil Buissink zo snel mogelijk toch weer fysiek gaan vergaderen, maar dan met veel minder mensen in de Statenzaal. Er moeten dan net genoeg Statenleden zijn om democratische besluiten te kunnen nemen (het quorum, red.).

De PS-vergadering van 18 maart is vanwege de coronamaatregelen vervallen. Alle onderwerpen daarvan schuiven door naar 22 april. Op 8 april hopen de commissies FCBE en OGB voor het eerst vanuit huis digitaal te vergaderen.

Deel dit artikel: