Basisonderwijs op afstand verloopt soepel in Drenthe

Koepels van Drentse basisscholen zijn unaniem positief in hun oordeel over het vormgeven van onderwijs op afstand. Bijna jubelend zijn de reacties zelfs.

"Ik ben een trotse bestuurder die ziet dat binnen onze dertig kindcentra verbinding met ouders wordt gemaakt. Soms halen ouders en leerlingen het thuiswerk op, soms wordt digitaal gewerkt. We hebben dit in anderhalve week uit de grond gestampt. Het is geweldig hoe het gaat. Ouders reageren ook heel positief", zegt bestuurder Albert Velthuis van CKC Drenthe.

Hij wijst erop dat kinderen ook vooral moeten blijven spelen. "In kwetsbare gezinnen speelt soms de vraag over het wel of niet behouden van een baan. Spanningen daarover spelen zich af op tientallen vierkante meters. Dan weet ik wel hoe dat gaat. Dat vraagt energie. Het is belangrijk om het virus niet te krijgen, maar ook dat je niet ten onder gaat aan stress. Wij maken ons er niet druk om als het thuiswerk niet af komt. Ga alsjeblieft naar buiten met de kinderen", aldus Velthuis.

Voor de veranderingen die nu zijn gerealiseerd in anderhalve week zou normaal wel vijf jaar nodig zijn, volgens Velthuis. "Ik heb nog van geen enkele locatie gehoord dat die niet mee kan komen. Laat het geluk bij een ongeluk zijn. Dat we die crisis hebben is heel vervelend, maar een positieve bijkomstigheid is dat zo snel is ingespeeld op anders onderwijs geven. Het moest in een snelkookpan, maar blijkbaar is die creativiteit er. Ik ben trots", besluit Velthuis.

Anders vergaderen

Jeroen Kleyberg van scholenkoepel Primah met twaalf locaties, meldt dat het invoeren van onderwijs op afstand verloopt met vallen en opstaan. "Het is per school verschillend. Maar de mensen moeten nu en willen graag. De teams zijn gedreven. Die willen het beste voor de kinderen", zegt Kleyberg.

Met de directeuren heeft hij eens per week video-overleg. "Het is echt een digitale revolutie. We lopen daarbij tegen beginnersproblemen aan. Zo moeten we een andere vergaderdiscipline aanleren: tegelijk praten gaat niet. Die kennis kunnen de docenten ook weer meenemen bij het ontwikkelen van digitale lesprogramma's."

Kleyberg ziet ook vooral een mogelijkheid voor de toekomst: "We bereiden ons voor op wat er na 6 april staat te gebeuren. We vermoeden dat er verlenging aan zit te komen van de periode dat de scholen gesloten blijven. Dan willen we het anders vorm geven. Nu is het lesgeven op afstand gericht op herhalen van de stof. Als het langer duurt, willen we het meer zoeken in het geven van digitale instructies. We zijn nu aan het nadenken over hoe we dat gaan doen."

Oplossing voor lerarentekort?

Aldert Hoksbergen, voorzitter ad interim van Viviani, een koepel van veertien vestigingen in Emmen, vindt ook dat het heel goed gaat. Boven verwachting zelfs. "Ik ben positief verrast over hoe innovatief onze mensen zijn. Ik hoorde van een leerkracht in de bovenbouw die bijna de hele dag online aan het communiceren is met zijn leerlingen. Hij was de dag energiek begonnen en had de dag energiek afgesloten."

"Ook leren we efficiënt vergaderen: we zitten nu wekelijks digitaal een uur bij elkaar. Eerder kostte dat veel meer tijd. Zonder crisis duurt het lang om dingen te veranderen, nu kan het ineens supersnel en gemotiveerd", zegt hij.

Ook Hoksbergen ziet kansen voor de toekomst. "Het is interessant om te kijken hoe we dit kunnen verzilveren. Hoe kunnen we innovatie nog beter vormgeven en waarborgen? Er kantelt duidelijk iets. Met de nu opgedane kennis kunnen we ook kijken naar het lerarentekort en de werkdruk, de grote knelpunten van het afgelopen jaar. Misschien kunnen we het lerarentekort te lijf gaan met onderwijs op afstand."

Paar scholen minder ver

Jacqueline Drok, bestuurder van OPO Borger-Odoorn met elf scholen, meldt dat er druk wordt geëxperimenteerd. "Iedereen zet zich ontzettend in voor een een snelle overgang. We hebben een kernteam van docenten en een ICT-coördinator zodat iedereen kan worden ondersteund."

De school werkte al met chromebooks. Als de kinderen er thuis niet een hebben, krijgen ze er een mee van school. Communiceren met de leerlingen gebeurt via verschillende, erkende online programma's. "We vinden het het belangrijk dat dit in een veilige omgeving gebeurt", zegt Drok.

Van de elf scholen zijn er volgens Drok twee die moeite hebben met de invoering van het digitaal lesgeven. "Sommige scholen zijn er nog wat minder ver mee. Die zeggen: 'Help! We weten niet of het lukt.' Die denken nog in uitgeprint materiaal en zijn digitaal vergaderen niet gewend. Dan is de overstap groot. We kijken hoe we die scholen kunnen ondersteunen. Misschien dat iemand die ook op andere scholen werkt met een bovenschoolse blik mee kan kijken."

"Het is van e-mailen ook bekend dat het soms lastig is om te bepalen wat er nu precies staat. Dat roept nieuwe vragen op bij directeuren over de kwaliteit van het leerproces, over de communicatie met de leerkrachten en over de communicatie met de ouders en kinderen. Dat proces is nu gaande", aldus Drok.

Weinig opvang nodig

De combinatie opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en lesgeven op afstand leidt tot nu toe nergens tot problemen. Volgens de koepels wordt er maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opvang en al helemaal geen misbruik. Er is in Drenthe geen aanleiding om de regels streng te hanteren, zeggen de bestuurders. "Natuurlijk kijken we eerst of beide ouders een vitaal beroep hebben. En als dat niet zo is en ouders hebben toch een probleem, dan doen wij niet moeilijk", aldus Aldert Hoksbergen van Viviani uit Emmen.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Deel dit artikel: