'Verkeerde conclusies over verdubbeling N34 in verkeersrapport'

Voor de doorstroming op de N34 en de capaciteit van de weg is gedeeltelijk verdubbelen niet nodig. Dat concludeerde het Natuurplatform Drentsche Aa al eerder na het bestuderen van de eigen provinciale onderzoeken. Maar over de verkeersveiligheid bij verdubbeling van de N34 worden verkeerde conclusies getrokken op basis van diezelfde onderzoeken, zegt het platform.

Door die verkeerde conclusies zou bewust of onbewust beïnvloeding van de politiek ontstaan, die de uiteindelijke keuzes maakt. "Het verkeersonderzoek van Sweco dat de provincie gebruikt bij beoordeling van gedeeltelijke verdubbeling schiet ernstig tekort", zo schrijft het Natuurplatform Drentsche Aa in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten en de afdeling verkeer van de provincie.

Ongelijkvloerse kruisingen niet meegeteld

"In de periode 2014-2019 vonden 10 ongelukken met dodelijke afloop plaats, 42 met ernstig letsel en 307 met blikschade. Om de weg veiliger te maken moet je weten waar de ongelukken precies plaats vonden, wat de oorzaak was en hoe dit voorkomen kan worden. Op dit punt schiet het Sweco onderzoek ernstig tekort. Ten tijde van dit onderzoek was al besloten vier gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen op te heffen en te vervangen door drie ongelijkvloerse. De effecten daarvan ontbreken in de berekeningen van Sweco, waardoor een onevenwichtig beeld ontstaat omtrent de meerwaarde van verdubbelen" zo schrijven Phillipe Boucher en Marian van Albada van het natuurplatform.

Boucher en Albada laten het zien aan de hand van drie voorbeelden: "Het was de onderzoekers bekend dat twee gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen bij Odoorn en Odoornerveen vervangen zouden worden door een ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk. In de periode 2014-2019 was op de twee kruisingen samen sprake van 4 dodelijke ongelukken, 8 ongelukken met letsel en 48 ongelukken met blikschade. De kruising bij Emmen-West had in die periode 2 dodelijke ongelukken, 6 ongelukken met letsel en 51 met blikschade. De reconstructie naar een ongelijkvloerse kruising zal het aantal ongelukken doen dalen en dodelijke ongelukken tot nul reduceren."

Onvoldoende onderzoek naar oorzaken ongelukken

Ook voor het knooppunt Gieten komen Boucher en Albada tot soortgelijke conclusies. Verder zou het rapport van Sweco tekort schieten omdat geen onderzoek naar de oorzaken van de ongelukken is gedaan. Op basis daarvan kun je dus niet concluderen dat verdubbelen goed voor de verkeersveiligheid is, zo vindt het natuurplatform. Boucher maakt in de zienswijze een vergelijking met de N33 die in 2015 helemaal verdubbeld is tussen Assen en Noordbroek. Daar steeg ondanks de verdubbeling en middenbermscheiding met een vangrail het aantal ongelukken.

GS voert motie PS niet uit

En dan wijst Boucher nog op een motie in Provinciale Staten in 2016. In die motie is volgens hem statenbreed duidelijk gesteld dat het niet exclusief gaat om verdubbelen maar om verbeteren waardoor ook alternatieven met een tweebaans N34 tot de mogelijkheden behoren, die nu expliciet worden uitgesloten door GS. "Want die kijken alleen naar de verdubbelingsmogelijkheden: Dat verdubbeling als enige oplossing gezien wordt voor de veiligheidsproblematiek is aanvechtbaar."

Wat wil het natuurplatform?

Vergelijkbare wegen die of nog drukker zijn of nog gevaarlijker worden ook niet verdubbeld maar juist tweebaans gehouden. Het platform noemt de N48, N18, N35 en N36 en het Overijsselse deel van de N34, zeggen Boucher en Van Albada. Het Natuurplatform Drentse Aa wil het liefst dat de N34 tweebaans veiliger word gemaakt met een gescheiden middenberm en dat de snelheid omlaag gaat naar 80. Beter voor de veiligheid, en beter voor het milieu en de stikstofuitstoot-vermindering, volgens de natuurliefhebbers.

De vier verdubbelings opties van de N34 die de provincie onderzoekt (Rechten: Provincie Drenthe/RTV Drenthe)

Lees ook: