'Kwetsbare kinderen komen extra in de knel'

Door de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daarop volgen, zitten mensen meer op elkaars lip. Afleiding voor kinderen in kwetsbare gezinssituaties is weggevallen, zegt Roos Bunt, manager pleegzorg bij het Leger des Heils. Ook is het in deze tijd moeilijker om pleegouders te bereiken.

"Kinderen zitten thuis, gaan niet naar school, gaan niet naar clubjes en hebben geen vriendjes", somt Bunt op. De coronamaatregelen verzwaren de situatie waarin sommige kinderen zitten. "Hun steunfactoren vallen dus weg, waardoor kinderen die eigenlijk al kwetsbaar zijn nu extra in de knel komen.

Corona bemoeilijkt situatie

Het Leger des Heils is niet de enige organisatie die aan de bel trekt. De Kindertelefoon meldde eerder al dat bij de organisatie de telefoon en chat door de maatregelen 'roodgloeiend' staan. Hoeveel kinderen nu extra in de knel zitten, weet Bunt niet. "Dat is de voorkant, aan de achterkant weten we wel dat er een stijging is in het aantal aanmeldingen."

De coronamaatregelen hebben ook een ander gevolg. Informatieavonden gaan namelijk ook niet door. Het is dus moeilijker om nieuwe pleegouders te werven.

"We moeten die inderdaad op een andere manier organiseren", zegt Bunt. "Daar zijn we met andere organisaties hard mee bezig." (Beeld)bellen is een antwoord op de problemen. "Dat geldt ook voor de werving en selectie. Dat we meer op afstand en via beeld gaan selecteren."

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen op de website www.pleegzorgdrenthe.nl. Bunt benadrukt: "We hebben veel soorten pleegzorg. Dus als je denkt: 'ik wil wel een weekend of kortdurend zorg verlenen', bel of ga naar de website."

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Meer over dit onderwerp:
coronavirus Leger des Heils Pleegzorg
Deel dit artikel: