Plannen voor zonnepark bij Wachtum

De plannen voor een zonnepark bij Wachtum zijn positief ontvangen door de politiek in Coevorden. Dat zonnepark moet komen op het stuk land tussen de A37, de Oosterhesselerweg en de Stukdijk. Het bedrijf Ecotecworld, met onder meer een vestiging in Coevorden, wil het park realiseren.

Tijdens een commissievergadering vanavond bleek dat alle partijen in de gemeenteraad van Coevorden het plan wel zien zitten, ook omdat er uiteindelijk geen bezwaren uit de omgeving zijn. De partijen stemden ermee in dat het een hamerstuk is, wat inhoudt dat er niet meer over gediscussieerd wordt tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Negen hectare

Het zonnepark van zo'n negen hectare groot komt op een stuk grond dat verhuurd wordt door de bewoner van de woning aan de Oosterhesselerweg bij Wachtum. In de buurt staan nog twee huizen. Eén daarvan grenst met de tuin aan het beoogde gebied. In overleg met de eigenaren is besloten daar een grondwal aan te leggen, om overlast te voorkomen. Het tweede huis ligt verder weg en heeft geen last van de toekomstige zonneakker.

Bezwaar vanwege hoogspanningsnet

Over het stuk grond waar de zonnepanelen moet komen, hangen hoogspanningsleidingen. TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, had daarom eerst bezwaar tegen de plannen en diende een zogenoemde zienswijze in. In overleg zijn aanpassingen gedaan. Zo mogen binnen bepaalde zones geen zonnepanelen worden geplaatst. Er komen twee paden van meer dan drie meter breed, zodat de netbeheerder in geval van calamiteit de bedrading tot op de grond kan laten zakken.

Dorpsduurzaamheidsfonds

Eén van de voorwaarden om een zonnepark te beginnen is dat gedacht wordt aan maatschappelijk draagvlak of lokale binding. Daarvoor is een zogenoemd participatieplan gemaakt. De initiatiefnemer van het park heeft met directe omwonenden afspraken gemaakt en aan Dorpsbelangen Wachtum is voorgesteld een bedrag te storten in een dorpsduurzaamheidsfonds.

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) liet desgevraagd weten dat dit park losstaat van de ideeën voor een zonneroute langs de A37. "Beide partijen weten wel van elkaars bestaan, maar de andere plannen gaan specifiek over grondgebied van Rijkswaterstaat."

Tijdens de vergadering, die online werd gehouden in verband met het coronavirus, werd ook de vraag gesteld of er wel ruimte is om het zonnepark aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Wethouder Huizing kreeg tijdens de vergadering bericht van de initiatiefnemer van het zonnepark en hij wist te vertellen dat dit met netbeheerder Enexis is geregeld.