Definitief geen kunstijsbaan in Drenthe: ook Assen laat plannen los

In een overdekte 400 meter ijsbaan was al lang geen geloof meer in Assen. Maar een alternatief ijs- en sneeuwcomplex waar nog gesprekken over liepen, komt voorlopig ook niet van de grond in de TRZ-zone bij Assen-Zuid. De gereserveerde 4 miljoen gaat nu in een investeringsfonds.

En dat betekent dat er nu geen Drentse plannen meer zijn om een kunstijsbaan in Drenthe te bouwen. Eerder werd de stekker al uit het Hoogeveense ijsbaanproject gehaald.

Het college van B en W meldt het intrekken van de plannen voor het ijs- en sneeuwcomplex in een brief aan de raad met daarbij de nieuwste versie voor het financiële herstelplan van Assen. Met dit plan wil de gemeente onder het preventief financieel toezicht uitkomen van de provincie, waar ze sinds december onder verkeert. Per 1 mei moet Assen een deugdelijk financieel meerjarenplan bij de provincie hebben ingediend.

Herstelplan bijna afgetikt

Dit herstelplan met 5,5 miljoen aan bezuinigingen is onlangs al besproken in de raad, maar moet 23 april definitief afgetikt worden. De gemeente moet een tekort van 14 miljoen wegwerken. Naast de miljoenenbezuinigingen wordt 8,5 miljoen uit de algemene reserve gehaald. Vanuit de raad kwam er een paar weken terug niet al te veel kritiek op de wijze waarop het college de financiën weer op orde wil brengen. Op alle beleidsterreinen wordt bezuinigd. Dat varieert van besparingen op de eigen organisatie en meer inkomsten uit parkeervergunningen, tot minder onderhoud aan wegen, gebouwen en groen.

Nieuwe spaarpot

Dat de al jaren gereserveerde 4 miljoen voor de ijsbaan simpelweg teruggestort wordt in de algemene reserve, dat is trouwens niet het geval. Volgens wethouder Mirjam Pauwels gaat dat geld in een andere spaarpot.

"Dat komt in een reserve Investeringsfonds. Dat willen we gaan opbouwen voor grote projecten, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit. Maar dat hoeft niet per se. Wellicht zijn er in de toekomst nog andere projecten in de stad waarvoor cofinanciering nodig is. Want we willen blijven investeren in de stad en daarvoor een spaarpotje opbouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld regiodeals met het Rijk te sluiten, waarvoor ook vaak van provincie en gemeenten geld wordt gevraagd. Daarvoor proberen we geld weg te zetten. En we weten niet wat de toekomst ons brengt, maar daar zouden we meer voor willen sparen."

Tijdperk ijsbaan voorbij

Maar het tijdperk ijsbaan is in elk geval voorbij, constateert wethouder Pauwels. Ze hield tot begin dit jaar nog altijd een slag om de arm als het ging om een ijs- en sneeuwcomplex, als er door de raad gevraagd werd of die bestemmingsreserve voor de 4 miljoen voor de ijsbaan er niet af kon.

Een aantal fracties had er namelijk al lang geen fiducie meer in, zeker niet nu Assen in financieel zwaar weer zit en het geld goed voor andere zaken kan gebruiken.

Hoop op kansrijke projecten

Pauwels putte de afgelopen maanden nog hoop uit gesprekken, die een groep ondernemers uit het TRZ-gebied nog steeds voerde over een groot leisureproject met sneeuw en ijs. Die hoop laat ze nu los, zeker wat betreft een overdekte ijsbaan. "We blijven in gesprek met partijen in het gebied over kansrijke concepten voor de TRZ. Maar samen met de initiatiefnemer van het ijscomplex hebben wij geconstateerd dat de ontwikkeling van een 400 meter ijsbaan op dit moment niet haalbaar lijkt te zijn", stelt het college van B en W.

Pauwels betreurt het wel dat een nieuw ijs-en sneeuwcomplex er niet inzit. "Maar dat een 400 meter ijsbaan geen haalbare kaart blijkt, dat was al langer duidelijk. Daar zijn gewoon geen exploitanten voor te vinden. Alle ijsbanen worstelen met de exploitatie, dat is een publiek geheim." Dat ook een andere betrokken partij als SnowWorld ineens ook andere zorgen aan het hoofd heeft, begrijpt ook Pauwels wel. "Alles staat nu in het teken van de coronacrisis, en hoe iedereen eruit komt. De effecten zijn niet in te schatten."

Kwestie van lange adem

Wel gaat Pauwels er nog altijd vanuit dat er op het gebied van recreatie, vermaak en sport iets van de grond zal komen in het TRZ-gebied. "Maar het is een megaproject en een mega-investering. En daarom ook een kwestie van een lange adem", zegt ze.

Ook voor Assen zal de coronacrisis financieel impact hebben, voorspelt Pauwels. "Zo hebben we als gemeente natuurlijk inkomstenverlies door minder parkeren en ook aan verhuur van gemeentelijke accommodaties, waarvoor we coulant omgaan met facturen. Maar hoeveel het allemaal scheelt, dat is koffiedik kijken. Eerst zitten we nog met deze crisis, waarvan niemand weet hoelang nog."

Op 23 april moet de raad van Assen het financieel herstelplan definitief goedkeuren, waaronder ook het voorstel om de 4 miljoen voor de ijsbaan in een speciaal reserve investeringsfonds te stoppen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Assen ijsbaan TRZ ijs-en sneeuwcomplex
Deel dit artikel: