50.000 euro voor preventieve maatregelen schapenhouders

Gedeputeerde Staten stelt 50.000 euro beschikbaar voor preventieve maatregelen waarmee schapenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. Dit gebeurt naar aanleiding van de aanbevelingen die deelnemers van de Drentse wolventafel in februari hebben voorgelegd aan gedeputeerde Henk Jumelet.

Jumelet zegt dat Gedeputeerde Staten de zorgen van de schapenhouders begrijpen. De wolf is tegelijkertijd ook een beschermde diersoort. "Er is nog geen gevestigde wolf in Drenthe, toch willen we van start met een zogenaamde voorlopersregeling. Daarmee komen we tegemoet aan de dringende vraag om financiële ondersteuning voor schapenhouders, die onder andere wolfwerende rasters willen aanschaffen", aldus Jumelet.

Gebiedscommissie

De voorlopersregeling zal uitgevoerd worden door een gebiedscommissie. De commissie in oprichting kan direct aan de slag en wordt vóór de zomer definitief ingesteld. Zij heeft een adviserende rol naar de schapenhouders die met preventieve maatregelen willen beginnen. Ook gaan zij samen met de provincie bepalen in welk gebied de financiële middelen bij voorkeur worden ingezet.

In een later stadium gaat de commissie zich samen met de provincie bezighouden met het voorbereiden van een totaalaanpak die gaat spelen wanneer een gevestigde wolf in Drenthe is vastgesteld.

Lees ook: