Hoogeveen stelt na faillissement Scala subsidie beschikbaar voor buitenschoolse kunst- en cultuurlessen

Het pand van Scala in Hoogeveen
Er komt een nieuwe subsidieregeling voor buitenschoolse cultuuraanbieders in Hoogeveen © Margreet Gort / RTV Drenthe
Hoogeveen wil de komende jaren iets meer dan een ton subsidie beschikbaar stellen voor het buitenschoolse cultuuraanbod. Dat doet de gemeente naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Blueyard. Het bedrijf is, na het faillissement van kunstencentrum Scala, ingeschakeld om de toekomst van het buitenschoolse cultuuraanbod in Zuidwest-Drenthe te onderzoeken.
Blueyard kwam tijdens het onderzoek tot de conclusie dat geld van de gemeenten nodig is om buitenschoolse muziek-, theater- en cultuurlessen betaalbaar te houden voor iedereen. Gebeurt dat namelijk niet, dan vrezen de onderzoekers dat de lessen straks alleen toegankelijk zijn voor een kleine groep inwoners. Docenten zouden bijvoorbeeld hogere bedragen moeten vragen om alle kosten te dekken, waardoor het mogelijk kan zijn dat niet iedereen meer een les zou kunnen betalen.

Verdeling op basis van score

Hoogeveen schreef eerder in de cultuurnota van de gemeente dat het cultuuraanbod voor iedereen betaalbaar moet blijven. De nieuwe subsidieregeling moet dat in stand zien te houden de komende jaren.
De regeling loopt van 2024 tot en met 2026. Partijen die cultuurlessen verzorgen kunnen straks een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente gaat elke aanvraag een score geven. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan er geld beschikbaar is, dan gaat Hoogeveen op basis van de toegekende scores het geld verdelen.

Tijdelijke oplossing

Docenten uit Hoogeveen en De Wolden die werkzaam waren bij Scala hebben na het faillissement het docentencollectief KunstenKorf opgericht. Zo konden voormalige leerlingen van het kunstencentrum toch nog les krijgen tot aan de zomervakantie.
De gemeente Hoogeveen schrijft in een brief dat het collectief bereid is om de tijdelijke oplossing door te zetten tot aan 1 januari volgend jaar. "Dit betekent dat de continuïteit van het amateurkunsteducatie aanbod tot die tijd is gewaarborgd."
Na het faillissement van Scala hebben gemeente in Zuidwest-Drenthe de instrumenten weten te redden. Het collectief mag de instrumenten kosteloos blijven gebruiken tot 31 december. "Of tot een eerder moment waarop de instrumenten en inventaris in eigendom, tegen betaling, zijn overgedragen."

Blaasorkesten

Met het wegvallen van Scala is ook het aanbod voor verschillende soorten blaasorkesten weggevallen. Bijvoorbeeld harmonie, fanfare en brassbands. Vier van dit soort muziekverenigingen werken nu samen aan een oplossing. Binnenkort starten gesprekken met de gemeente om uit te zoeken hoe het aanbod van de blaasorkesten in de gemeente het beste ingevuld kan worden.

De Wolden

In gemeente De Wolden is KunstenKorf ook actief. Daar worden de lessen ook doorgezet tot eind dit jaar. De gemeente komt met dezelfde subsidieregeling die Hoogeveen ook heeft. De Wolden stelt 80.000 euro beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor de periode van 2024 tot en met 2026.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.