Partij voor de Dieren: 'Provincie niet eerlijk tegen Europa over feiten wolf in Drenthe'

Een wolf in zijn leefgebied
Een wolf in zijn leefgebied zoals het Drents Friese Wold © BIJ12
Gedeputeerde Staten zijn niet eerlijk met feiten over de wolf in Drenthe die ze naar de EU in Brussel hebben gestuurd. Deze zijn eenzijdig en onvolledig, zegt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten.
Wolven moeten minder goed beschermd worden door Europese regels, vinden Gedeputeerde Staten (GS). Zo zou de provincie het rustgebied van de wolf willen verstoren en in het uiterste geval, bij grote overlast, het dier willen afschieten. Door informatie op te sturen naar Brussel hoopt natuurgedeputeerde Egbert van Dijk dat er straks maatregelen kunnen worden ingezet tegen het roofdier.

U bent niet eerlijk

"U schetst geen eerlijk beeld naar de EU. Informatie over de lengte van wolfwerende afrastering of het aantal beschermde dieren zegt niets als we niet weten wat het totaal aan benodigde afrasteringen is en het totaal aantal dieren wat beschermd moet worden", zegt PvdD-fractievoorzitter Renate Zuiker over de handelswijze van Van Dijk.
"U moet ook aan Brussel vertellen: zoveel stuks vee hebben we en daar hebben we pas drie procent van beschermd. Het is als klagen over inbrekers terwijl je bijna alle deuren en ramen open laat staan. En u moet ook vertellen hoeveel hekken we tegen wolven hebben neergezet, maar ook dat we nog zoveel moeten doen. Dat is eerlijke informatie."
Zuiker heeft nog meer te zeggen over Van Dijk: "Er mist ook informatie over de gevolgen voor de natuur in Drenthe als gevolg van de aanwezigheid van de wolf, die bovenaan aan de voedselketen staat. Het lijkt erop dat de gedeputeerde bang is dat er misschien ook een positieve kant zit aan de aanwezigheid van wolven."
Reden voor Marloes Kramer-Hamminga van Volt om aan Van Dijk te vragen of het Faunabeheerplan aangepast gaat worden nu de wolf als nieuw roofdier erbij is gekomen. Koren op de molen van Zuiker, die het niet te rijmen vindt dat jagers prooien van de wolf zoals reeën en hazen schieten. De gedeputeerde komt daar later op terug.

Zuiker neemt geen genoegen

Van Dijk kon wegens afwezigheid Provinciale Staten geen antwoord geven, dat liet hij over aan z'n collega Yvonne Turenhout. "We hebben naar eer en geweten gemeld hoeveel geld we in preventieve maatregelen steken en hoeveel vee daarmee wordt beschermd. Ook zetten we alles op alles om veehouders duidelijk te maken dat ze hun dieren moeten afrasteren en we helpen met geld mee om vee te beschermen. We lopen als Drenthe echt voor met het nemen van preventieve maatregelen, maar er moet nog veel meer gebeuren. De wolf is van waarde in ons ecosysteem."
Zuiker neemt geen genoegen met die antwoorden. Ze vraagt zich af hoe je aan de ene kant kunt zeggen dat de wolf van waarde is voor het ecosysteem en aan de andere kant bij Brussel bepleiten dat de beschermde status van de wolf omlaag moet om hem te kunnen verjagen en bejagen. En het rijmt ook niet met wat er in het coalitieakkoord staat, want GS willen van Drenthe een 'wolfvrije regio' maken. "U bent niet eerlijk tegen Brussel."
De PvdD-voorvrouw vervolgt: "Het lijkt erop dat het college ervoor heeft gekozen een eenzijdig beeld te schetsen van de gevolgen van de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. Daarnaast deinst het college er niet voor terug om in de communicatie met Brussel allerlei emotionele termen te gebruiken en te suggereren dat de wolf een reëel gevaar oplevert voor mensen."
Turenhout reageert: "Het is wel onze taak om gevoelens van angst van inwoners over de wolf in Drenthe aan de EU kenbaar te maken."

Wel of niet achter hekken

Inmiddels heeft ook D66 zich in de discussie over de wolf-informatie voor Brussel gemengd. D66 wil van Gedeputeerde Staten weten wat er nou precies naar Brussel hebben gestuurd.
Fractievoorzitter Anry Kleine Deters wil van gedeputeerde Van Dijk weten hoeveel van de door de wolf aangevallen dieren achter een beschermend raster zaten en hoeveel niet. En als er preventieve maatregelen genomen waren en er kwam toch een wolf binnen, voldeden de afrasteringen dan aan de daarvoor gestelde regels? Uiteraard willen de democraten ook weten bij hoeveel wolvenaanvallen er geen wolfwerende hekken aanwezig waren.
Kleine Deters: "Opvallend in de informatie van GS aan de EU was de vermelding van het aantal geplaatste kilometers wolfwerende afrastering, vergezeld door een grafiek die een aanzienlijke stijging in het aantal wolvenaanvallen liet zien. Deze gegevens kunnen de suggestie wekken dat preventieve maatregelen om wolvenschade te beperken wellicht niet effectief genoeg zijn. Met antwoorden op onze vragen kunnen we dat beoordelen."

Wolvenaanvallen nemen toe

In Drenthe leven op dit moment twee roedels wolven. Zowel bij de roedel in Midden-Drenthe als die in de Drents-Friese regio zijn dit jaar welpen geboren. Daar leven nu opgeteld zo'n vijf volwassen wolven, een jaarling (puber, red.) en twaalf welpen.
Sinds 2015 zijn er in de provincie 218 aanvallen van de wolf op landbouwdieren geweest. Vorig jaar waren dit 99 aanvallen, een jaar eerder 21. Naast schapen zijn ook geiten, koeien en pony's aangevallen. Dit jaar zijn er tot en met juli 49 aanvallen geweest.
wolfwerend hek
Een wolfwerend hek © RTV Drenthe

'Situatie is onhoudbaar'

De invloed van de wolf op de inwoners van Drenthe is groot, vinden GS. Daarnaast nemen de maatschappelijke onrust, emotionele en economische schade en kosten toe. "Het grote aantal wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren en hobbymatig gehouden dieren maakt dat de situatie in Drenthe onhoudbaar wordt", liet natuurgedeputeerde Van Dijk al eerder aan RTV Drenthe weten.
"Dierhouders zijn boos en verdrietig over het verlies van hun dieren. Met name over de afschuwelijke manier waarop ze hun gedode of zwaargewonde dieren aantreffen na een aanval van de wolf. Ook krijgen we steeds meer geluiden dat mensen zich niet meer veilig voelen in onze natuurgebieden en angst hebben om te gaan wandelen, fietsen of met hun hond of paard de natuur in te trekken. Daarbij krijgen we vragen van bezorgde scholen en kinderdagverblijven", aldus Van Dijk.
Van Dijk vindt dat de gevolgen van de komst, vestiging en snelle toename van het aantal wolven dusdanig groot zijn, dat preventieve maatregelen alleen niet meer voldoende zijn om mens en dier een veilige omgeving te bieden. Door de afwisseling van natuurgebieden met dorpen en agrarisch gebied komt de wolf volgens hem vaak in contact met mensen en landbouwdieren.

Wolfvrije regio

"We stimuleren met subsidies het nemen van preventieve maatregelen", vervolgt provinciebestuurder Van Dijk. "Toch is de verwachting dat het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren en hobbydieren verder gaat toenemen, omdat het aantal wolven toeneemt." Daardoor neemt het draagvlak voor het roofdier af, stelt hij.
"Ons bereiken signalen dat mensen het recht in eigen hand willen gaan nemen. Onder de huidige wet- en regelgeving zijn er weinig beheermogelijkheden. Daarom vragen we de Europese Commissie de beschermde status van de wolf aan te passen zodat het beheer van de wolf mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen we een goede stap in de richting zetten om te komen tot een wolfvrije regio", aldus Van Dijk.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.