OBS De Hekakker mag nieuwe school bouwen op zelfde plek in Norg

OBS de Hekakker Norg hekken
Er staan bouwhekken voor de basisschool waar onderhoud wordt gepleegd aan het dak. © RTV Drenthe / Mathijs Renkema
De basisschool in Norg blijft ook in de toekomst op zijn plek aan de Schoolstraat. De raad stemde vanavond unaniem in voor herbouw op dezelfde locatie, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van de schoolleiding.
Belangenvereniging Norg deed tijdens de raadsvergadering van 20 september nog een dringende oproep aan de gemeenteraad om de locatiekeuze van OBS De Hekakker te heroverwegen. Voorzitter Gerard Meijering zag liever dat er gekeken werd naar een plan waarbij ook multifunctioneel centrum De Brinkhof werd betrokken.

Belang van het kind weegt het zwaarst

De schoolleiding van OBS De Hekakker zag dat om meerdere redenen niet zitten. De locatie vinden zij 'te druk' en het maken van een nieuw plan voor een locatie, zou extra vertraging opleveren. De 250 leerlingen van de Norger basisschool moeten dan minstens een jaar langer in een noodgebouw zitten.
De raad noemt dat onwenselijk. Richard Veurman (Gemeentebelangen) twijfelde afgelopen week nog openlijk over de locatiekeuze. "Voor het input geven is niet of nauwelijks ruimte geweest in het proces", zegt de fractievoorzitter. "Daarnaast is de Belangenvereniging niet betrokken bij de totstandkoming van de locatiekeuze."
Toch stemt zijn partij vóór herbouw op de huidige locatie. "Het belang van het kind weegt het zwaarst", zegt Veurman, die vindt dat de school niet langer op een locatiekeuze kan wachten.

Apart plan voor Brinkhof

Christine Stille (Lokaal Noordenveld) wil dat de Belangenvereniging nauw betrokken wordt bij een plan voor De Brinkhof. "Maar dat wordt een plan zónder De Brinkhof."
"We betreuren dat het eerdere opgestelde dorpsplan voor Norg en het plan van De Hekakker zijn losgekoppeld", zegt Albert Nieuwenhuis (Lijst Groen Noordenveld). "Maar wij zijn voor het direct starten van nieuwbouw op de huidige locatie. Er moet zo snel mogelijk een nieuw gebouw komen en het is van belang dat kinderen zo kort mogelijk verblijven in noodlokalen."

Ideaal scenario

Schooldirecteur Han Kemker is blij met de beslissing van de raad. "Ik had verwacht, gezien de signalen uit de raad van vorige week, dat het nog spannend zou worden", zegt hij. "Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat nu deze keuze is gemaakt."
Als alles meezit, zit De Hekakker vanaf schooljaar 2024-2025 in een noodgebouw. In de zomer van 2025 moet er een nieuwe school staan. "Je weet natuurlijk nooit hoe snel het gaat met de bouw, maar dat is het ideale scenario", zegt Kemker.

Plan voor De Brinkhof

Het college van B en W van de gemeente Noordenveld gaat, in het maken van de bouwplannen voor De Hekakker, rekening houden met woningbouw voor jongeren in het gebied. De motie van Gemeentebelangen om dat te doen, werd raadsbreed gesteund.
Daarnaast moet er nog dit jaar worden begonnen met het maken van een toekomstplan voor De Brinkhof en omgeving. Het is nog de vraag wanneer dit plan klaar is. Voor de zomer van 2024 lijkt in ieder geval niet haalbaar, gaf wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) aan.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.