Akkoord over nieuwe aanpak rond Geeserstroom

Moerasgebied Geeserstroom
Moerasgebied Geeserstroom © Dylan de Lange
Er is overeenstemming bereikt over hoe om te gaan met de Geeserstroom. Na de herinrichting in 2006, waarbij de rivier z'n kronkelende loop terugkreeg, klaagden boeren en omwonenden over wateroverlast. In het nieuwe plan wordt de balans gezocht met droger cultuurhistorisch landschap.
De oorspronkelijke aanpak moest leiden tot natuurherstel en het voldoende vasthouden van water, maar de vernatting viel dus niet bij iedereen in goede aarde. De provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, de gemeente Coevorden, waterschap Vechtstromen en plaatselijke verenigingen hebben elkaar gevonden in een nieuw zogeheten inrichtingsplan. Daarin is meer plaats voor droger gebied. Het zuidelijke deel, de Roonboom, blijft nat.

Toerisme

Verder worden de kades verhoogd om wateroverlast tegen te gaan en is gedacht aan recreanten, voor wie een fiets- en vlonderpad langs het natuurgebied wordt aangelegd. "Tegelijkertijd blijft de functie als waterbergingsgebied bewaard", schrijft de provincie.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.