BBB: 'Natte Drentse gebieden medeschuldig aan verspreiding blauwtongvirus'

Een schaap besmet met het blauwtongvirus
Een schaap besmet met het blauwtongvirus © ANP
Het bewust verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden en het laten hermeanderen van strakgetrokken beken en sloten kunnen weleens bijdragen aan de verspreiding van het blauwtongvirus. Dat vreest de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Provinciale Staten (PS).
Het blauwtongvirus wordt verspreid via kleine muggen (ook wel knutten genoemd, red.) die schapen en andere herkauwers bijten en besmet bloed overdragen. Omdat deze muggen graag op vochtige plekken in de natuur leven, moet het vernatten van de natuur worden heroverwogen, stelt de BBB in Statenvragen.
"Met zorgen hebben wij de afgelopen periode het nieuws over het blauwtongvirus gevolgd. In Drenthe bleef het nog relatief rustig, maar nu komen ook hier de eerste berichten van verschijnselen van blauwtong bij schapen en koeien. Het blauwtongvirus rukt ook in Drenthe op, de helft van de schapen sterft eraan", schrijven BBB-Statenleden Wenda Bolhuis en Willem Vossebeld aan Gedeputeerde Staten (GS).

Knut houdt van 20 graden en water

De knut is gebaat bij temperaturen rond de twintig graden en kunnen goed gedijen in Drentse natuurgebieden, die veelal uit keileem bestaan. "Die grondsoort houdt water vast en zorgt ervoor dat we te maken hebben met natte natuurgebieden", aldus de BBB-Statenleden.
"Daarnaast is het Drentse natuurbeleid erop gericht om water vast te houden en verdroging te voorkomen. Dat maakt dat de knut zich kan voortplanten. Ook het hermeanderen, waarbij grote moerasachtige gebieden ontstaan, maken het voor de knut aangenaam om hier te vertoeven."

Minder natte natuurgebieden

Omdat er onvoldoende vaccins zijn, vooral schapen het slachtoffer van het blauwtongvirus zijn en er in Drenthe nogal wat schapen zijn, leven er bij de Statenleden nogal wat vragen. Zo willen ze van GS weten in welke mate ze het eens zijn met de stelling dat transformatie van natuur naar nat grasland en moeras leidt tot een verhoogd risico op infecties bij vee, door een toename van het aantal muggen.
De partij wil ook dat Gedeputeerde Staten onderzoekt wat de mogelijke relatie is tussen het Drentse natuurbeleid en het welzijn van landbouw- en hobbydieren in onze provincie. Bolhuis en Vossebelt willen ook weten of GS bereid zijn om het natuurbeleid te heroverwegen, zodat kan worden gezocht naar "een balans tussen natuurbehoud en de belangen van mens en dier in het buitengebied, en hierbij landbouwers, hobbyboeren en burgers te betrekken."

Westnijlvirus

BBB vindt dat de ambitie om meer natte natuurgebieden te creëren onrealistisch is. "Zeker wanneer de negatieve gevolgen hiervan zich uiten in onder andere nieuwe (dier)ziekten en infecties, die veroorzaakt worden door insecten die van oudsher niet in Drenthe leven."
Vossebeld en Bolhuis wijzen tot slot ook op het oprukken van de tijgermug en het westnijlvirus. Dat laatste virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan, in tegenstelling tot het blauwtongvirus, ook op de mens en sommige zoogdieren zoals paarden worden overgedragen.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.