Volt snapt niet dat boerenfamilie die minder stikstof uitstoot geen vergunning krijgt

boeren friesland
Deze Friese boeren krijgen geen toestemming van de provincie Drenthe © Omrop Fryslân / Willem Vermeltfoort
In de Provinciale Staten (PS) van Drenthe snapt Volt niet dat de provincie een vergunning van een Friese boerenfamilie bij Fochteloërveen blokkeert. Een boer uit Oosterwolde die minder koeien houdt en dus minder stikstof gaat uitstoten, wil de vergunning overdragen aan het familiebedrijf.
Maar daar wil de provincie Drenthe niets van wege omdat er sprake is van extern salderen. Daarbij neemt het ene boerenbedrijf tot maximaal zeventig procent van de stikstofruimte over van het bedrijf dat stopt. Volt-fractievoorzitter Marloes Kramer-Hammenga snapt de houding van de provincie niet en heeft Statenvragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de kwestie.

Hoe zit dit?

Bram van 't Klooster uit Fochteloo wil zijn koeienstal omtoveren tot recreatieve voorziening en daarvoor wil hij de vergunningsruimte voor het houden van koeien deels overhevelen naar het bedrijf van zijn ouders en zus in Oosterwolde, een kilometer verderop.
De provincie Friesland had in juni al groen licht gegeven voor de zogeheten ontwerpvergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Want die is van mening dat het Fochteloërveen, dat in zowel Drenthe als Friesland ligt, niet wordt aangetast door de verhuizing van de koeien. De vergunning heeft zes weken ter inzage gelegen. De provincie Drenthe maakte er bezwaar tegen.
Drenthe geeft aan geen vergunning voor extern salderen te verlenen zolang niet duidelijk is hoe de overmatige neerslag van stikstof in het nabijgelegen Drentse Fochteloërveen kan worden aangepakt. Daarop heeft Friesland besloten de vergunning niet af te geven, want instemming van buurprovincie Drenthe is een van de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning.

Minder koeien, geen vergunning

Dat leidt tot frustratie bij Brams zus Annelie. "Je doet alles wat je moet doen. Je levert alles in wat je in moet leveren. Je levert koeien in voor de natuur en die koeien staan in Fochteloo nog dichter bij het Fochteloërveen dan in Oosterwolde. Ik vind het onbegrijpelijk", zegt ze. De boeren zeggen zich gevangen te voelen in een bureaucratische fuik en hebben hun plannen voorlopig in de ijskast gezet.
Kramer-Hammenga van Volt vraagt aan GS of zij die frustratie wel zien. "De vergunning gaat over het verkleinen van de gezamenlijke veestapel van de familie 't Klooster, waarbij bovendien de gemiddelde afstand tot het Fochteloërveen groter wordt. De stikstofdepositie voor het Fochteloërveen wordt daardoor verminderd. Hoe is het mogelijk dat Friesland wel akkoord kan gaan met de vergunning en Drenthe niet terwijl beide provincies met hetzelfde wettelijke kader te maken hebben?", vraagt de Volt-fractievoorzitter zich af.
Ze vermoedt zelf dat de problemen waar de boerenfamilies tegenaan lopen een gevolg is van de "afwachtende houding van de provincie ten opzichte van de aanpak van de stikstofproblematiek."

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.