Gemeente en Altijd Zorg ruziën door over illegale bewoning Ruige Veld

De gemeente Aa en Hunze heeft met stichting Altijd Zorg geprobeerd een oplossing te vinden voor de illegale bewoning van zorgcomplex 't Ruige Veld in Rolde. Maar gesprekken zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het wachten is daarom op een uitspraak van de bezwaarcommissie. Die wordt medio deze maand verwacht.

De inzet van Aa en Hunze was om er verder zonder juridische procedures uit te komen, maar dat is niet gelukt. De gemeente had in januari een dwangsom opgelegd, om aan de illegale bewoning van de zestien cliënten en zorgpersoneel een eind te maken. Stichting Altijd Zorg heeft dat aangevochten.

Teleurgesteld

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra is teleurgesteld dat de gesprekken uiteindelijk zijn vastgelopen. "Het leek eerst de goede kant uit te gaan, totdat we opnieuw een lange jurdische brief kregen."

De gemeente dacht er met Altijd Zorg uit te komen, omdat aanvankelijk leek dat ook zij inzagen dat wonen op die locatie niet kan. "Er mag alleen sprake zijn van tijdelijk verblijf met noodzakelijke zorg. Dus bedoeld voor de aantoonbaar zwaardere gevallen, die nergens anders terecht kunnen. Maar Altijd Zorg schaart daar alle cliënten onder. Wij zien dat anders, volgens ons betreft het maar één cliënt. Dus zijn we er niet uitgekomen", stelt de gemeente.

Al half jaar strijd

De gemeente en Altijd Zorg liggen al een half jaar overhoop met elkaar. Eerst over de gebrekkige zorgverlening, waarbij ze ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inschakelden. En later over de illegale bewoning van het zorgcomplex, waarbij de gemeente eerder dit jaar besloot tot het opleggen van een dwangsom. Daarover loopt nog een bezwaarprocedure bij de gemeente.

Ook de rechter boog zich al over de zaak rond de illegale bewoning. Die stelde in februari dat de gemeente de dwangsom beter moest beargumenteren. "De dwangsom geeft onvoldoende aan welke regel precies is overtreden en op welke wijze door Altijd Zorg aan de overtreding een eind kan worden gemaakt", luidde het gerechterlijke oordeel in februari.

Hoop op aanknopingspunten

Nu de partijen er niet uitgekomen zijn via gesprekken, is het volgens de gemeente wachten op een oordeel van de bezwaarcommissie. Die volgt over twee weken. Burgemeester Hiemstra hoopt dat er in het advies van de commissie 'heldere aanknopingspunten zitten', waarmee de gemeente uiteindelijk toch aan de ongewenste situatie een einde kan maken.

Procedure Inspectie

Ondertussen loopt er ook nog een bezwarenprocedure tussen Altijd Zorg en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie legde de zorginstelling ook een dwangsom op. De eis was dat de zorg medio januari overgedragen moest zijn aan een andere instantie, omdat de kwaliteit van Altijd Zorg onder de maat was. Omdat dit niet gebeurde, kreeg Altijd Zorg hiervoor een dwangsom. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Maar het wachten is nog altijd op een zitting over deze kwestie in Den Haag. Door de coronacrisis loopt dat vertraging op.

De stichting Altijd Zorg, die sinds april vorig jaar op 't Ruige Veld in Rolde zit, ligt sinds november in de clinch met de gemeente Aa en Hunze en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De gemeente wilde de zorginstelling op 't Ruige Veld direct sluiten, omdat het er onveilig was. De zorg was zo slecht, dat de cliënten gevaar liepen. Ook waren er klachten uit de omgeving over overlast van de bewoners op het zorgterrein. Maar de gemeente werd toen door de rechter teruggefloten.

Ook de Inspectie wilde ingrijpen, maar bleek niet bevoegd. Begin dit jaar probeerden zowel de gemeente als de Inspectie met dwangsommen een einde te maken aan de situatie. Maar na een gang naar de rechter, werden beide organisaties met hun dwangsommen teruggefloten. Altijd Zorg kreeg daardoor weer wat lucht. Het wachten is nu op twee bezwarenprocedures.

Ondertussen is de zorginstantie bezig om de zorg voor de zestien cliënten aan een andere instelling over te dragen. Dat wordt bemoeilijkt doordat er nog maar voor een deel van de cliënten een zorgindicatie is. Voor andere cliënten loopt nog een aanvraag, en daardoor is er ook geen financiering van de zorg. Zorginstelling Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) staat klaar om de zorg over te nemen, maar wil eerst dat er financiering is.

Lees ook:

Deel dit artikel: