Kritiek op uitgavenstop sociaal domein Tynaarlo

GroenLinks in Tynaarlo heeft kritiek op de uitgavenstop op het sociaal domein in de gemeente, waar jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO) onder vallen. De partij uit de kritiek naar aanleiding van een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de coronacrisis, waarin ook de uitgavenstop wordt genoemd.

Volgens GroenLinks wekt de brief de suggestie dat er een verband zou zijn tussen de coronacrisis en de uitgavenstop in het sociaal domein. Het is volgens de partij 'uiterst opmerkelijk' dat deze twee aan elkaar worden gekoppeld, juist nu het college ook aangeeft dat er een toename is van jeugdproblematiek en huiselijk geweld.

Ze noemt de uitgavenstop zorgelijk en wil opheldering over de tekorten. Daarmee is GroenLinks niet de eerste partij die kritiek uit. Eerder stelden oppositiepartijen PvdA en VVD al vragen over hetzelfde onderwerp.

Niet onder controle

Afgelopen jaar werd al duidelijk dat het college kritisch moet kijken naar het sociaal domein en de manier waarop de zorg is georganiseerd. In oktober vorig jaar bleek er een tekort van 2 miljoen euro te zijn op jeugdhulp.

Nu blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de toenemende tekorten in de gemeente Tynaarlo op met name de jeugdzorg niet onder controle krijgt. Het college wil op langere termijn zorg kunnen bieden aan jeugdigen, maar ook aan andere 'inwoners die onze zorg het hardst nodig hebben'. Om de kosten binnen de perken te houden, hanteert het college nu de houding 'Nee, mits...' Dat betekent dat niet alle verzoeken worden geaccepteerd.

'Zorg onnodig in gevaar'

De VVD was afgelopen weekend al kritisch. "Wij maken ons grote zorgen over het feit dat als gevolg van deze tekorten op termijn de zorg aan de doelgroep onnodig in gevaar komt", was te lezen in een brief met vragen die de partij toen naar het college stuurde.

De PvdA wil net als GroenLinks opheldering over de toename van huiselijk geweld, waarover het college schrijft. Komt die toename door 'de bijzondere omstandigheden van dit moment' of is het iets anders, is de vraag die centraal staat.

Lees ook:

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Deel dit artikel: