Advies verdubbeling N34: 'Provincie moet meer kijken naar omgeving'

De provincie moet voor de zogeheten milieueffectrapportage voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 uitzoeken of natuurgebieden aan weerszijden van de weg beter te verbinden zijn. Ook moet onderzocht worden wat het effect van verdubbeling op de natuur is.

Bovendien moet beter gekeken worden naar alternatieven voor verdubbeling, zoals snelheidsverlaging. Dat schrijft de Commissie voor milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) aan de provincie.

Commissie m.e.r.-directeur Lourens Loeven: "Bij verdubbeling van de weg wordt die weg als barrière groter. De provincie moet onderzoeken welke relaties er zijn tussen natuurgebieden aan weerszijden van de weg, en daar maatregelen voor voorstellen om schade te verzachten. Bijvoorbeeld voor de Drentsche Aa, het Drouwenerzand en de Elperstroom. Als je zo'n weg gaat verbreden, dan kun je denken aan het beter verbinden van die natuurgebieden, bijvoorbeeld via een ecoduct."

Onderzoek naar doelen, effecten en alternatieven

Ook wil de Commissie m.e.r. dat alternatieven voor verdubbeling beter worden onderzocht. Zeker in relatie tot het verkeer en de doelen die de provincie wil halen. "Dit is van belang omdat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid andere alternatieven in beeld kunnen komen voor de N34 Emmen-De Punt, zoals snelheidsverlaging, met mogelijk minder ruimtebeslag en minder effecten, zoals verkeersveiligheid en stikstof", schrijft de commissie in haar advies. Want het doel 'betere doorstroming' zou weleens vooral bij het N33/N34-knooppunt Gieten een punt kunnen zijn, terwijl 'betere verkeersveiligheid' juist weer voor andere delen van de N34 kan gelden, zo schrijft de commissie.

Ook moet het effect van het samenvoegen van de gedeeltelijk verdubbelde rijbaan (twee keer twee rijbanen) en de mogelijkheid op de rest van het tracé om nog steeds in te halen beter worden onderzocht. En: "Onderbouw, wanneer alternatieven vroegtijdig afvallen, welke (milieu)overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld. Zoals twee keer een-baans, waarbij een middenberm geplaatst wordt, maar de weg niet verdubbeld wordt."

Verder moeten de doelen die de provincie wil halen met de gedeeltelijke verdubbeling vooraf meetbaar worden gemaakt. De Commissie m.e.r. geeft ook aan de provincie mee goed te kijken naar de effecten op het cultuurlandschap en de bodem van Geopark de Hondsrug, waar de gehele weg doorheen loopt.

Kan 'no-regret' wel?

Ook zie de commissie spanning tussen het wensdenken om mogelijk de weg ooit helemaal te verdubbelen en bij het maken van plannen voor de gedeeltelijk verdubbeling alleen 'no-regret-oplossingen' toe te passen. Letterlijk: oplossingen waarbij je achteraf geen spijt hebt. Dat kan conflicteren met het nu beschikbare geld voor zowel de verdubbeling als de aanpak van knooppunt Gieten: zo'n 90 miljoen euro. "Als hele verdubbeling je eindbeeld is, dan moet je dat nu in de milieueffectrapportage meenemen en helderheid over verschaffen", vindt Loeven.

De rotonde op de N34 bij Gieten (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Lees ook:

Deel dit artikel: