College Assen steunt pumptrackbaan op landgoed Valkenstijn 'van harte'

B en W van Assen staan vierkant achter de aanleg van een pumptrackbaan op Landgoed Valkenstijn in Assen-Oost. Over de plek is volgens het college goed nagedacht. En van tevoren is met allerlei partijen uit de wijk overleg geweest.

"Het college steunt het plan dan ook van harte", schrijven ze in een brief aan de raad. "Het zorgt voor meer speelmogelijkheden, voor meer ontmoeting tussen bewoners, en draagt bij aan meer beweging en daarmee dus aan de gezondheid van onze inwoners."

Dit voorjaar, toen het voorbereidende grondwerk al begonnen was, kwam er ineens kritiek van tegenstanders uit de buurt, die brieven stuurden naar de raad. Daarop kwamen vragen van D66 en ChristenUnie, die wilden weten hoe het proces verlopen is.

Bulten en bochten

Een pumptrackbaan is een geasfalteerd circuit met bulten en kombochten en bedoeld voor verschillende fiets- en skatesporten. Het parcours kan gebruikt worden door crossfietsen, mountainbikes, loopfietsjes, inline-skates, skateboards en ook rolstoelen. Jong en oud kunnen zich erop uitleven.

Het plan voor een pumptrackbaan op Landgoed Valkenstijn ontstond in 2018 vanuit een buurtinitiatief. Veel speel- en ontmoetingsplekken verdwenen de afgelopen jaren uit Assen-Oost en Vredeveld door allerlei nieuwbouwprojecten. Reden voor een groep buurtbewoners om iets nieuws te bedenken, en dat werd de pumptrackbaan.

Plek met allerlei voordelen

Volgens het college zijn meerdere locaties onderzocht en uiteindelijk is de keuze gevallen op de locatie Landgoed Valkenstijn. "Dat biedt allerlei voordelen. Het ligt centraal in de wijk, nabij de vijf scholen in de wijk. Het is een plek waar gezinnen graag komen, doordat er meerdere activiteiten in het park zijn. Daardoor zijn er gedurende de dag mensen aanwezig en is er sociale controle. Het is in de nabijheid van de buurtschuur, waar eventuele materialen kunnen worden gestald."

Wensen

Volgens het college zijn de ideeën besproken met allerlei belangengroepen uit het gebied, zoals vertegenwoordigers van Stichting Landgoed Valkenstijn, de dierenweide, de hondenspeelplek en de buurtmoestuin. "Ze reageerden positief en stemden in met het initiatief", aldus B en W. Wel had de Stichting Landgoed Valkenstijn wat voorwaarden. Zo moest er rond de pumptrack voldoende groen blijven en wilde ze geen omheining en overkapping. Ook moest er drainage komen en het voetbalveld in stand blijven. Volgens het college is aan deze wensen volledig tegemoet gekomen.

Breed draagvlak

Verder wijst het college nog eens op het brede draagvlak vanuit Assen-Oost voor de pumptrack. "De initiatiefnemers hebben onder buurtbewoners zeshonderd handtekeningen verzameld die het initiatief ondersteunen." En ook de vijf scholen in de wijk reageerden enthousiast. "Ze willen de voorziening graag gebruiken en het in hun lesprogramma opnemen." Ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben interesse in de pumptrackbaan. Die willen het gebruiken voor BSO-activiteiten en uitjes.

Geen asfalt maar groen

Maar behalve veel enthousiasme, zijn er ook ineens tegenstanders. Vooral het asfalt waaruit de pumptrackbaan bestaat, is ze een doorn in het oog. In hun ogen is Landgoed Valkenstijn een groen gebied en dat willen ze het liefst zo houden. "Om tegemoet te komen aan het bezwaar, is in het ontwerp de nadruk gelegd op veel ruimte voor groen", stelt het college.

Er is nog een halfverharde baan overwogen, maar dat bleek geen goede optie voor een duurzame baan. "Dit alles afgewogen tegen de behoefte aan een nieuwe speelvoorziening, de vernieuwende activiteit, de brede doelgroep die we ermee bereiken en het grote draagvlak maakt dat het handhaven van het ingediende plan onze voorkeur heeft."

Bijna een ton

De aanleg van de pumptrackbaan kost bijna een ton. Via het project Mijn Buurt Assen is 25.000 euro toegezegd. Ook komt er 25.000 euro van de provincie vanuit het budget dorpsinitiatieven. De resterende 48.000 euro betaalt de gemeente uit het budget 'ontmoeten en spelen'. Maar dat bedrag kan lager uitvallen, want er lopen nog aanvragen bij andere fondsen. "Als dat lukt, gaat de 48.000 euro terug in de pot", aldus B en W.

Weinig onderhoud

De baan vergt de komende twintig jaar verder weinig onderhoud, volgens het college. Met de initiatiefnemers en de Stichting Dierenweide en Groen Assen-Oost zijn afspraken gemaakt over het schoon houden van het terrein. Het terrein waar de pumptrackbaan komt, wordt nu nog nog intensief door de gemeente gemaaid. Na aanleg van de baan is dat niet meer zo vaak nodig.

Hoewel de plek van de pumptrackbaan de bestemming 'Groenvoorzieningen' heeft, kan de verharde baan er volgens het college gewoon komen. "Op grond met deze bestemming zijn ook speelvoorzieningen en trapvelden mogelijk met daarbij behorende paden en verhardingen. De ontwikkeling van een pumptrack als speelvoorziening past daarbinnen." Verder is er geen omgevingsvergunning nodig en kan de aanleg vergunningvrij gebeuren.

Deel dit artikel: