'Logisch dat in de ebtl incidenten waren, daar zaten de grote etters'

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen staat niet te kijken van het aantal incidenten in opvangcentra voor asielzoekers. In Hoogeveen ging het vorig jaar om 1.423 incidenten.

In de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) werden ruim 800 keer de huisregels overtreden, was er 100 keer sprake van fysiek geweld en werden 178 incidenten van verbaal geweld geregistreerd. "Dat is wel logisch, want daar zaten de grote etters", aldus de burgemeester. De overige meldingen kwamen vanuit het reguliere asielzoekerscentrum en de zogeheten procesopvanglocatie in Hoogeveen.

Voorheen kwamen veel overlastgevers in de stad. Sinds dit jaar is de ebtl veranderd in een zogeheten htl, een handhaving en toezichtlocatie (een veel strengere opvang). "Ze konden eerst redelijk vrij in- en uitlopen. Maar in de htl kan dat niet meer. Mensen zitten daar en komen niet meer in de openbare ruimte", aldus de burgemeester. Loohuis weerspreekt dan ook geluiden dat de overlastgevers nog steeds naar buiten mogen. "Dat is onmogelijk." Volgens hem gaat het daar om bewoners van het reguliere azc, dat naast de htl zit.

Verschil azc en ebtl (nu htl)

In Nederland zijn er verschillende typen opvanglocaties. De meest bekende is het asielzoekerscentrum (azc). Daar verblijven mensen die in afwachting zijn van een woning of mensen die in een langere verblijfsprocedure zitten. Het grootste deel van de asielzoekers verblijft in een azc.

In de extra begeleiding of toezichtlocatie (ebtl) zitten asielzoekers die overlast geven in een azc. De overlastgevende asielzoekers krijgen daar te maken met een strenger regime. Bewoners volgen verplicht een intensief dagprogramma waarbij de nadruk ligt op gedragsverbetering. Ook krijgen de asielzoekers in de ebtl geen zakgeld. Vorig jaar is de naam van de ebtl veranderd in handhaving en toezichtlocatie (htl).

Hoogeveen heeft de enige htl in Nederland, nadat vorig jaar de ebtl-locatie in Amsterdam sloot. Sindsdien worden alle overlastgevende asielzoekers opgevangen in Hoogeveen.

Minder incidenten in htl?

Sinds de komst van de htl is het aantal incidenten in de openbare ruimte volgens Loohuis op één hand te tellen. "Het regime in de htl is ook veel strenger", legt hij uit. Daar staat wel tegenover dat dit soms tot spanningen in de opvang leidt. "Het zijn niet de liefste jongens die daar zitten. Er is regelmatig geweld tegen personeel. Ook is er veel verbaal geweld en wordt er gedreigd met zelfdoding. Maar dat gebeurt wel minder dan in de ebtl."

Loohuis is tevreden over de gang van zaken in de htl. "En we hebben toen een deal gemaakt. We wilden best een htl, maar daar moest tegenover staan dat in het reguliere azc geen veiligelanders werden opgevangen." Veiligelanders zijn asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. Die mensen zijn doorgaans kansloos voor een asielprocedure. "Die groep veroorzaakt veel overlast in andere azc's. Wij hebben in ons reguliere azc steeds zeshonderd tot zevenhonderd mensen zitten. De problemen daar zijn minimaal."

Lees ook:

Deel dit artikel: