Luchtvaartnota brengt weinig extra's voor Groningen Airport Eelde

Regionale luchthavens in Nederland, waaronder Groningen Airport Eelde, moeten zich de komende jaren richten op vluchten waar behoefte aan is in de regio. Dat is te lezen in de nieuwe luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), die vandaag is gepresenteerd.

De regionale luchthavens hadden gehoopt dat er een betere verdeling zou komen van vluchten, omdat de nationale luchthaven Schiphol vol zit en niet zal uitbreiden. Daarmee zou Eelde kunnen fungeren als overloop van Schiphol, maar daar is geen sprake van.

Vakantievluchten naar Lelystad

Volgens het ministerie is groei van Schiphol in de toekomst alleen mogelijk als er schonere en stillere vliegtuigen komen. Schiphol moet een belangrijke hub naar internationale bestemmingen blijven volgens de minister. De vakantievluchten worden verplaatst naar Lelystad Airport. Lelystad moet eind 2021 open gaan.

Wat volgens het Van Nieuwenhuizen overblijft voor luchthavens als Eelde, zijn andere taken "Het kabinet ziet een rol voor de kleinere luchthavens bij speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van elektrificatie en drones."

En dat is precies wat Groningen Airport Eelde al doet. De dronehub houdt zich bezig met ontwikkelingen rondom drones. De KLM Flight Academy en de MartinAir Flight Academy zijn gefuseerd en gevestigd op Eelde. Zij zorgen de komende jaren voor meer lesvluchten.

Vervoer over spoor

Omwonenden, zo schrijft de minister, worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de luchthavens. Daarbij gaat het vooral om geluidsbelasting. Verder wordt onderzoek gedaan door het RIVM naar fijnstof. Het spoor krijgt voor korte afstanden meer aandacht. Die aandacht moet mensen stimuleren om voor korte afstanden de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.

"Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt", zo schrijft Van Nieuwenhuizen.

De minister roept de luchthavens wel op om meer samen te werken. "Het kabinet wil dat er tussen de verschillende luchthavens meer samenwerking komt en zal daarover de regie voeren." Gisteren pleitte interim directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde al voor meer regie door het ministerie.

'Capaciteit optimaal benutten'

In de luchtvaartnota is te lezen dat de systeemgedachte, een idee van de directie van Groningen Airport Eelde, een goeie gedachte is. Daarvoor moet intensiever samengewerkt worden met Schiphol.

Binnen deze systeemgedachte werken alle vliegvelden in Nederland samen en verdelen onderling vluchten en taken. "Het Rijk is voorstander daarvan en wil hier meer regie op voeren op samenwerking en kennisdeling. Met een systeembenadering kunnen de luchthavens de beschikbare capaciteit optimaal benutten."

"Daarbij moet aandacht zijn voor elkaars kansen en specialismen zoals drones, elektrisch vliegen, vliegscholen, parachutespringen enzovoort. Ook moeten de luchthavens afspraken maken over de reductie van CO2. Bij toekomstige luchthavenbesluiten bekijkt de overheid of en hoe handhaafbare sturing op CO2 en andere uitstoot mogelijk is", aldus de minister.

Geen geld uit Den Haag

Groningen Airport Eelde hoeft overigens niet te rekenen op financiële steun van de landelijke overheid de komende jaren, zo is te lezen. "Met name voor Eelde en Maastricht geldt dat provincies flink geïnvesteerd hebben in het overeind houden van de luchthavens. Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. Als er wel bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door provincies, dan moeten ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun."

In de nieuwe luchtvaartnota is alles gericht op het houden van de hub-functie voor Schiphol en de verplaatsing van vakantievluchten naar Lelystad Airport. Wat rest voor luchthavens als Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport is een marginale rol waarin de regio zelf maar moet zien wat ze met de luchthaven willen.

Deel dit artikel: