Komt een school in Nieuwveense Landen nog op tijd?

Komende woensdag staat de kwestie na lange tijd weer op de politieke agenda in Meppel: het plan voor een nieuwbouwschool in woonwijk Nieuwveense Landen. Een gevoelig onderwerp, waarover de meningen de afgelopen jaren nogal uiteenliepen.
De nieuwe school in Nieuwveense Landen is een nutsvoorziening volgens wethouder Jaap van der Haar. Hij stelt aan de gemeenteraad voor om 5 miljoen euro voor de school uit te trekken. Hierbij heeft hij het over een school voor ongeveer 350 leerlingen, waar zowel christelijk als openbaar onderwijs wordt aangeboden onder één dak. Door het vestigen in één gebouw kan de gemeente flexibel inspelen op schommelingen in leerlingenaantallen.

Leerlingenaantal

Maar de schoolbesturen zelf zijn kritisch. Nieuwveense Landen kent op dit moment namelijk wel 183 kinderen tussen 0 en 12 jaar, maar deze zitten ondertussen al op andere scholen. De gemeente verwacht dat veel van deze leerlingen uiteindelijk kiezen voor onderwijs in de wijk. Maar is het daarvoor niet al te laat?
"Ik denk dat ouders best wel een band opbouwen met een school en dat ze eigenlijk pas gaan wisselen als de voordelen echt heel groot zijn of als er gedoe is", vertelt Herman Langhorst namens Stichting Kindpunt (christelijk onderwijs) en Stichting Promes (openbaar onderwijs). Hij is voorstander van een nieuwe school, maar vindt dat de gemeente rekening moet houden met de tijd die ondertussen is verstreken.
"Kinderen hebben daar vrienden, ze kennen de juffen en meesters, ze kennen de gang van zaken op school, ze hebben vaak hun hele schema daarop afgestemd. Dan wordt het een hele stap om nog naar een andere school te gaan. Ik denk dat deze school het vooral moet hebben van de nieuwe aanwas."

Voorbereiden op verhuizing

Wethouder Van der Haar denkt dat het mee zal vallen. "We hebben daar opnieuw onderzoek naar gedaan, waarbij een groot deel van de ouders heeft aangegeven voor een school in de wijk te gaan kiezen. Ondanks dat hun kind nu op een andere school zit. Plus de wijk breidt zich nog uit. Er staan nu 500 woningen, dat worden er in totaal 2000."
Druk om het snel voor elkaar te maken, voelt hij wel. "Zodra de raad met het voorstel instemt, gaan we groepjes vormen met leerlingen die dan al bij elkaar zitten en zo worden voorbereid op een nieuwe school."
Een goed idee vindt Langhorst. "Als er nu een positief besluit komt, moeten we ook echt zo snel mogelijk deze kinderen bij elkaar krijgen. Die hoeven dan maar één keer de overstap te maken. Schoolbesturen zijn best bereid om te investeren, maar je mag van ons niet het onmogelijke vragen want dan gaat dat ten koste van de andere scholen."
(Tekst gaat verder onder de foto)
De nieuwe school in Nieuwveense Landen is een nutsvoorziening volgens wethouder Jaap van der Haar (Rechten: Edwin van Stenis/ RTV Drenthe)
De nieuwe school in Nieuwveense Landen is een nutsvoorziening volgens wethouder Jaap van der Haar

Invloed op andere voorzieningen

Het besluit over de komst van een school heeft volgens de gemeente invloed op andere voorzieningen in de buurt. "Als er behalve supermarkten ook geen school in Nieuwveense Landen komt, wordt het lastig om een gevarieerd programma te vinden om een levendig hart in de wijk te creëren", staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Berggierslanden

Geen school in Nieuwveense Landen is eigenlijk ook geen optie volgens Langhorst. Hij is bang dat dan hetzelfde gebeurt als in de wijk Berggierslanden. "In die wijk kwam geen school, in de wijk Koedijkslanden wel. Daarom zitten daar nu ruim 1100 leerlingen op! Ik denk dat we in Drenthe geen basisschool hebben met zoveel leerlingen. Je ziet hoe lastig dat nu is."
Zo kan de school moeilijk ruimte vinden voor bijvoorbeeld een kerstfeest. "We hebben in Meppel geen ruimte waar de leerlingen én de ouders naartoe kunnen. Ik ben daarom geen voorstander van zulke grote scholen. Daar ging het niet anders, maar nu denk ik: ga die fout niet nog een keer maken", vertelt Langhorst.

Andere scholen

Naast de komst van een nieuwe school in Nieuwveense Landen staan in het plan ook besluiten voor andere scholen in de buurt. Zo moet de Oosterboerschool vanwege het dalende leerlingenaantal fuseren met De Tolter en wordt Kindcentrum Stadskwartier gerenoveerd.
Ook worden mogelijkheden van het verplaatsten van de Reestoeverschool naar de Mackayschool (speciaal onderwijs) verder onderzocht. Beide scholen werken steeds meer samen en werken toe naar het vormen van een expertisecentrum. Hiervoor stelt het college voor om 1,5 miljoen euro te investeren in 2025 en 2026.

Lees ook: