Melkveehouder boos op waterschap: 'Ze spelen de baas over je land'

Melkveehouder Henk Santing uit Wanneperveen heeft het helemaal gehad met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Vandaag stapte hij naar de Raad van State, omdat hij het niet eens is met een nieuw waterhuishoudingsplan van het waterschap. "'Ze denken dat ze alles maar mogen", zei hij tegen de rechter.

Santing zat ooit om tafel met het waterschap toen het nieuwe watergebiedsplan Landbouwgebied Nieuwveense Landen eraan zat te komen. Maar de gesprekken begonnen steeds stroever te verlopen en ze kwamen er niet uit. Eind van het verhaal is dat Santing te maken krijgt met een verhoging van de grondwaterstand, daardoor wordt zijn perceel snijmaïs om zeep geholpen.

Santing moet vooralsnog zonder vergoeding gedogen dat er een sloot op zijn land wordt aangelegd. Met werkstroken erbij gaat het om een halve hectare die hij al of niet tijdelijk kwijt is. "Op een dag kwam de Grontmij zomaar op ons land om palen te slaan"", zei Santing. Hoe het juridisch allemaal zit boeit hem niet zo. Hij wil compensatie bij zijn huiskavel, het liefst met drie hectare landbouwgrond waarvoor hij bereid is de hectareprijs te betalen.

Volgens de wet

Het gesprek daarover is misgelopen, zei een woordvoerder van het waterschap. "Het houdt een keer op". Als Santing schade lijdt als gevolg van de gedoogplicht voor de sloot dan kan hij om een schadevergoeding vragen, vindt het waterschap. Verder gebeurt alles volgens de wet.

Met het Watergebiedsplan Landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen hoopt het waterschap de waterhuishouding in het 1100 grote hectare gebied tussen Meppel (Drenthe) en Steenwijkerland (Overijssel) te verbeteren. Het plan heeft ook te maken met de waterafvoer van nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen waar bijna tweeduizend woningen worden gebouwd. "Ik word zomaar op een hoog grondwaterpeil gezet", zei Santing die een bedrijf runt met tweehonderd melkkoeien.

De uitspraak van de Raad van State volgt naar verwachting over zes weken.