Zorg Anders vindt nieuw pand voor vijf kinderen Annen

Heel blij is Martin Verbree van Zorg Anders dat het is gelukt een ander pand te vinden waar vijf kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar kunnen wonen. De gemeente bepaalde onlangs dat Zorg Anders het huidige pand in Annen moet verlaten. De buurt ervaarde overlast en de rechter gaf de buurt gelijk dat de gemeente niet handhaafde.

"Het is een vrijstaand pand in dezelfde omgeving, waardoor de kinderen op dezelfde school en sportschool kunnen blijven. Er moet alleen een brandmeldinstallatie komen, maar verder kunnen we er zo in", zegt Verbree. Het pand staat in een landelijke omgeving met buren op 150 meter afstand.

Veel belangstelling

Het pand is in handen van Het Drentse Landschap. Er hadden zich 55 gegadigden voor gemeld. "Wij waren overvallen door de belangstelling. Het is een groot pand met als bestemming bijzondere doeleinden. Zorgen, wonen, dat kan allemaal", zegt Frank van der Velden, hoofd team monumenten en erven van Het Drentse Landschap.

Het Drentse Landschap heeft een voorselectie gemaakt en voor acht partijen een kijkmiddag georganiseerd. Met zes partijen ging de organisatie vervolgens in gesprek. Uiteindelijk viel de keuze dus op Zorg Anders.

Maatschappelijke meerwaarde

"Van drie kandidaten waren we gecharmeerd. De belangrijkste reden om voor Zorg Anders te kiezen is dat dit een maatschappelijke meerwaarde heeft. Kinderen die moeilijk zijn te huisvesten kunnen we op deze manier een kans geven. We vonden het ook belangrijk dat het concept van Zorg Anders naadloos paste in het gebouw. We hoefden niet te verbouwen. Het leek wel alsof het er voor gemaakt was", aldus Van der Velden.

Het gaat hier om kinderen met jeugdtrauma's en hechtingsproblemen die al vaak zijn verhuisd van instelling naar instelling. Op de locatie zijn twee of drie begeleiders op vijf kinderen.

Zorg Anders trekt op 1 juli in het pand. Volgens Verbree zegt de gemeente voor die tijd niet te zullen handhaven. De gemeente Aa en Hunze wil zelf nog niet reageren.

Lange zoektocht

De zoektocht naar een ander pand duurt al meer dan een jaar. De buurt vond het allemaal te lang duren en stapte naar de rechter. Zij vonden dat de gemeente moest gaan handhaven. De rechter gaf de buurt gelijk en de gemeente gaf Zorg Anders tot 15 april de tijd om uit te wijken naar een andere locatie op last van een dwangsom van 5000 euro per week met een maximum van 50 duizend euro. Maar vanwege corona heeft de gemeente tot nu toe niet gehandhaafd.

Over de situatie loopt ook nog een bodemprocedure. Daarbij staat de vraag centraal of Zorg Anders in Annen voldeed aan het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan staat wonen toe. De kinderen woonden er en de instelling verleende ook zorg. De Raad van State deed geen uitspraak over de vraag of de combinatie van zorg en wonen op de locatie in Annen was toegestaan.

Deel dit artikel: