Trafostation Zeijerveen wordt uitgebreid voor energietransitie

De capaciteit van het transformatorstation Zeijerveen moet fors groter, om zonneparken aan te kunnen sluiten (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)
De capaciteit van het transformatorstation Zeijerveen moet fors groter, om zonneparken aan te kunnen sluiten
Enexis en TenneT gaan het transformatorstation Zeijerveen bij Assen fors uitbreiden. Dat is nodig, omdat er anders geen nieuwe zonneparken op het net aangesloten kunnen worden.
Het trafostation is een belangrijke schakel in de electriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Door de energietransitie, met meer zonne-energie en meer gebruik van elektriciteit door aardgasvrij bouwen, moeten de netbeheerders de capaciteit van het netwerk en ook van het schakelstation flink vergroten.

Voor zomer vergunningaanvraag

Zo komen er nieuwe transformatoren bij op het complex aan de Asserwijk en E-houses. Dat zijn grote mobiele middenspanningstations waarmee het netwerk een stuk sneller uitgebreid kan worden. En wat tempo is nodig, omdat voor Enexis en TenneT de veel te krappe capaciteit van het electriciteitswerk momenteel een groot probleem is. Daardoor kunnen veel initiatieven voor zonne-energie voorlopig niet doorgaan.
(tekst gaat verder onder de foto)
Het transformatorstation Zeijerveen is een belangrijke schakel in het electriciteitsnetwerk (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)
Het transformatorstation Zeijerveen is een belangrijke schakel in het electriciteitsnetwerk
De uitbreiding van het trafostation Zeijerveen gebeurt de komende jaren in fases. Voor de eerste fase denken de netbeheerders nog voor de zomer een vergunning in te dienen bij de gemeente.
Het uitbreidingsplan van de twee netbeheerders voor het trafostation, vlak naast de wijk Kloosterveen, bestaat al langer. Direct omwonenden zijn vorig jaar al bijgepraat over de toekomstige uitbreiding. Er kwam nog nader onderzoek naar geluid, flora en fauna en elektromagnetische straling.

Klachten over gebrom

Over het trafostation Zeijerveen bestaan al jaren klachten. Enkele bewoners van Kloosterveen klagen over 'een hinderlijk gebrom'. Dat wordt veroorzaakt door een oude transformator uit 1966. Met de gemeente Assen is afgesproken dat met de toekomstige vervanging en uitbreiding ook het geluidsprobleem wordt aangepakt.
Enexis en TenneT zouden het definitieve uitbreidingsplan aanvankelijk nog toelichten op een informatieavond voor alle buurtbewoners, zo was vorig jaar toegezegd. Maar door corona kan dat nu niet doorgaan. Daarom krijgen omwonenden binnenkort een informatiekrant en houden de netbeheerders nog een digitale sessie. Daarin wordt de uitbreiding mondeling toegelicht en kunnen mensen vragen stellen.

Miljoeneninvesteringen in stroomnet

Beide netbeheerders zijn druk bezig om in het Noorden het stroomnet te vergroten. Het gaat om een operatie van honderden miljoenen. Zo investeert Enexis in Drenthe dit jaar bijna 60 miljoen euro in uitbreiding aan het electriciteitsnetwerk, om het aanbod en wind- en zonne-energie aan te kunnen.
TenneT kondigde onlangs aan in Noord-Nederland 215 miljoen extra te investeren in het hoogspanningsnet. Dat is volgens de netbeheerder bovenop de 1 miljard, die ze al aan projecten in het Noorden heeft lopen.

Noordelijke pilot van TenneT

TenneT zoekt nog naar oplossingen om de productie en de consumptie van electriciteit beter stuurbaar te maken. Gedacht wordt aan bestaande, maar ook innovatieve technieken zoals batterijen bij grote zon- of windparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation van TenneT. Met deze flexibele oplossingen hoopt de netbeheerder op sommige plekken netuitbreidingen overbodig te maken. Of om voldoende tijd te overbruggen, totdat de netuitbreidingen in Noord-Nederland gerealiseerd zijn.
TenneT wil graag pilots starten, waarmee de flexibiliteit van productie en afname wordt vergroot. Daarvoor zoekt ze marktpartijen met technische oplossingen. Op vrijdag 5 juni houdt TenneT een digitale bijeenkomst, met uitleg over doel en opzet van de pilot Noord-Nederland.

Lees ook:

ūüí¨ WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl