Statenmeerderheid wil nieuwe stikstof-aanpak van minister Schouten

Landbouwminister Carola Schouten moet terug naar de tekentafel voor een nieuwe stikstof-aanpak. Dat wil een meerderheid van de Drentse Provinciale Staten. Geen boeren opkopen om stikstofuitstoot te verminderen dus, maar de agrarische sector verduurzamen zodat ze minder uitstoot.

CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks en Sterk Lokaal dienen morgen een motie in. In de motie roepen de partijen gedeputeerde Henk Jumulet op om bij de minister aan te dringen haar stikstofbeleid te herzien. Ze moet, als het aan de Drentse Statenpartijen ligt, uitsluitsel geven aan boeren over het legaliseren van activiteiten die sinds het van tafel vegen van de PAS-regels illegaal zijn.

Boeren en natuur cruciaal voor Drenthe

Provinciale Staten hadden al eerder forse kritiek op het stikstofbeleid van Schouten De partijen zijn van mening dat de agrarische sector en de natuur van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van het platteland, aldus de makers van de motie Siemen Vegter (CDA) en Johan Moes (VVD).

"We vragen gedeputeerde Henk Jumelet bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid aan te dringen op het wegnemen van de zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder PAS legaal waren, zoals de meldingen en bemesten. De onzekerheid duurt te lang, de boeren moeten weten waar ze aan toe zijn" aldus CDA-Statenlid Siemen Vegter.

"Daarnaast willen we de minister duidelijk maken dat we willen inzetten op innovatie en extensivering bij de boerenbedrijven rond de natuurgebieden. Dat heeft de voorkeur boven het beëindigen van deze agrarische bedrijven. We willen deze belangrijke sector in Drenthe overeind houden", zegt Vegter. Boeren opkopen om de vrijgekomen stikstofrechten via salderingsregelingen aan niet-agrarische activiteiten, of zelfs voor andere provincies te gebruiken, zijn uit den boze, zo vindt een staten meerderheid. De truc van de provincie Noord-Brabant, die bedrijven in onder meer Drenthe opkocht om in de eigen provincie stikstofruimte vrij te maken. ligt hen nog vers in het geheugen.

Provincie aan de knoppen

VVD Statenlid Johan Moes voegt daaraan toe: "Het is bovendien belangrijk dat de provincie een regierol krijgt in deze kwestie. We willen onwenselijke situaties voorkomen, zoals leegstand en het speculatief opkopen van stikstofruimte. Hiervoor moet de minister de regels aanpassen. De agrarische sector in Drenthe moet toekomst blijven houden." De partijen willen vooral gebiedsgerichte maatregelen, dus daar waar de landbouw, het verkeer, industrie of bouwactiviteiten de stikstofdepositie in een nabijgelegen natuurgebied negatief beïnvloedt.

Gedeputeerde Jumelet had de Provinciale Staten eerder gevraagd met een zienswijze te komen over de voornemens van de minister. Deze motie geeft die zienswijze weer en de gedeputeerde kan dit eind mei inbrengen in het overleg van de provincies met de minister.

Deel dit artikel: